Få tilskud til at slippe for togstøjen

Har du tog kørende i baghaven? Så kan du søge tilskud hos Banedanmark til facadeisolering og støjafskærmning.

Har du tog, der passerer gennem din baghave, så kaffekopperne ryster, og billederne falder ned fra væggen? Så kan du være en af dem, Banedanmark giver et tilskud til at afhjælpe støjen med isolering og afskærmning.

”Støj påvirker de familier, der bor i husene tæt på jernbanen. Vi kan se det på boligpriserne: Huse, der ligger klods op af jernbane eller motorvej, er noget mindre værd end dem, der ligger bare nogle veje længere væk fra støjkilden”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk

15 millioner kroner fordeles til støjplagede danskere i 2014

Banedanmark har 15 millioner til rådighed i 2014, der skal fordeles mellem støjplagede danskere. Du skal selv søge om tilskuddet, og det skal du gøre inden 30. september 2013 for at få en del af kagen.

Ordningen er en tilskudsordning og finansierer dermed ikke hele lydisoleringsprojektet. Samtidig afhænger tilskuddets størrelse af, hvor meget støj der er i den enkelte bolig. Banedanmark oplyser, at de mest støjbelastede boliger vil blive prioriteret højest.

Støjkort afslører støj fra tog, biler og fly

Vil du se, hvor meget støj der er, hvor du bor, eller der hvor din drømmebolig er placeret, kan du bruge Miljøstyrelsens støjkort, der angiver støjniveauet for henholdsvis togtrafik, vejtrafik og flytrafik.

Se Miljøstyrelsens støjkort her

Du kan slå støjkilder til og fra i venstre side af kortet. Vælg fx jernbanestøj og herefter større jernbaner, 4 m.

Find mere om