Boligejerne er bedre rustet til fremtiden end tidligere

Langt flere boligejere vælger fastforrentede realkreditlån end for seks år siden. I samme periode er priserne på lejligheder og huse steget henholdsvis 45 og 26 procent. På den måde er boligejerne klædt godt på til eventuelle rentestigninger og fald i boligpriserne.

Tæt på halvdelen af det samlede udlån til ejerboliger og sommerhuse er i dag fastforrentet mod 30 procent for bare seks år siden.

Sikkerhed i form af faste renter bliver altså prioriteret langt højere end tidligere, og det gør boligejerne mindre sårbare overfor eventuelle rentestigninger og fald i boligpriserne. Det viser en analyse udarbejdet af Realkredit Danmark, hvor de også forklarer, at boligejerne, ved i højere grad at vælge fastforrentede lån, beskytter deres friværdi bedre.

”Ved at vælge det fastforrentede lån beskytter du din friværdi mod stigende renter. For hvis renten stiger, forbliver renten på dit lån den samme, mens kursen på lånet falder. Det betyder, at værdien af din gæld falder. Så skal du indfri dit lån, kan du gøre det til en lavere kurs, få skåret lidt af restgælden og derved beskytte din friværdi,” siger cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

Friværdierne er blevet højere

Beskyttelsen af friværdien er imidlertid ikke det eneste, der er blevet forbedret. Der er også friværdi at beskytte. For ifølge nye tal fra Boligsidens Markedsindeks er netop friværdien øget betragteligt i samme periode, som antallet af fastforrentede lån er steget.

Der er store regionale forskelle, men gennemsnittet for hele Danmark viser, at priserne på ejerlejligheder er steget med 45 procent, mens villaer og rækkehuse nu bliver handlet 26 procent dyrere end for seks år siden.

”Vi har at gøre med et boligmarked, hvor priserne er steget markant de seneste år, og dem der har købt før det store rentefald i 2015, har nu en bolig, der er langt mere værd end tidligere. Friværdierne er altså alt andet lige blevet højere, mens flere binder sig til en generelt meget lav rente,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, og fortsætter:

”Dermed er boligejerne altså rustet bedre til dårlige tider, men også til et nyt boligkøb eller en pensionisttilværelse, hvis det er det, der er på tapetet for den enkelte boligejer. Alt i alt giver kombinationen et godt udgangspunkt for rigtig mange.”

Lige nu er der ikke noget, der peger i retning af øgede renter og faldende priser, understreger Birgit Daetz.

”Renten har været lav i fem år nu, og boligpriserne er steget meget i den periode, men der er ikke noget, der peger på, at medvinden på markedet vender lige nu.”

Største prisstigninger i Region Hovedstaden

Det forbedrede udgangspunkt gør sig gældende for boligejerne i alle dele af landet. Således er priserne steget i alle landsdele siden starten af 2014.

Bornholmerne har oplevet de største prisstigninger på 41 procent, mens København By og Københavns Omegn har oplevet prisstigninger på 37 og 32 procent.

Nederst på listen ligger landsdelen Nordjylland, Vestjylland og Sydjylland med prisstigninger på mellem 19 og 17 procent.

Her er priserne på huse steget mest de seneste fem år:

LandsdelKvm.pris januar 2014 (kr.)Kvm.pris januar 2020 (kr.)Ændring
Bornholm5.4407.24841 %
København By24.01936.14137 %
Københavns Omegn21.52530.07532 %
Østsjælland15.11020.90930 %
Nordsjælland17.12622.96930 %
Vest- og Sydsjælland6.9849.38127 %
Østjylland12.31915.08523 %
Fyn8.70211.38723 %
Nordjylland8.3389.90819 %
Vestjylland8.0238.99118 %
Sydjylland8.2459.86417 %

(Kilde: Boligsidens Markedsindeks.)

Find mere om