Boligbyrden er faldet med 10 pct. på to år

Foto: Boligsiden

Danskerne bruger markant færre penge på udgifter i forbindelse med boligen. Københavnerne bruger mest, 40 pct. af deres disponible indkomst. Men det er faktisk et fald fra 60 pct. af indkomsten i 2006. Og nu vi er ved det: Det bliver ikke billigere for de boligejere, der skifter kuponrenten på 4 pct. ud med en på 5 pct. Tværtimod får man en ekstra månedlig udgift på 550 kr. pr. lånte million. Læs hvad pressen skrev om boligmarkedet i årets første juleuge.

Boligen fylder mindre i budgettet

Den såkaldte boligbyrde, der viser, hvor meget af danskernes disponible indkomst, som anvendes til bl.a. renter, afdrag og skat på boligen, er faldet markant.
De seneste to år er udgifterne på landsplan dykket med i gennemsnit 10 procentpoint, skriver Berlingske Business på baggrund af beregninger fra BRFkredit.
Lige nu bruger danskerne en femtedel af indkomsten på boligen. I anden halvdel af 2008 var det ikke mindre end en tredjedel af lønnen, der gik til boligbudgettet.
Boligbyrden varierer, alt efter hvor i landet man har adresse. I København og omegn tynger boligen mest i privatøkonomien, mens nord- og vestjyder samt bornholmere har mest luft i budgettet, når boligen er betalt.
Selvom københavnske boligejere er mest berørt, har de dog også oplevet en markant lettelse. I dag bruger københavnske familier i gennemsnit 40 pct. af indkomsten på bolig – da boligbyrden toppede i 2006, var den helt oppe på 60 pct.
Det er naturligt nok den lave rente, der får boligudgifterne til at skrumpe ind. Boligfinansieringen er blevet billigere, og i en grad, så det opvejer, at huspriserne på det seneste er steget flere steder i landet.
Epn.dk (5. december 2010)

Aftaler ejendomsmæglere deres pris?

Hård konkurrence eller aftalte priser? Tænk-undersøgelser viser ens priser hos ejendomsmæglere.
Forbrugerbladet Tænk Penge har undersøgt de seks ejendomsmæglerkæder Home, Nybolig, DanBolig, EDC, Estate Mæglerne og RobinHus, der alle har givet et skriftligt tilbud på et salg af en ejerlejlighed på Amager, og resultatet er faldet bekymrende ens ud.
For hele fem af de seks mægleres samlede udgifter ved at sælge lejligheden ligner hinanden med priser mellem 69.900 og 64.000 kroner.
Prisligheden bekymrer da også Konkurrencestyrelsen, skriver Tænk.
“Der kan være flere grunde til, at priserne er så ens. Det kan betyde, at der er et konkurrenceproblem, hvor priserne bliver aftalt, men det kan også betyde, at der er en skarp konkurrence mellem parterne,” siger kontorchef Camilla Hesselby fra Konkurrencestyrelsen til Tænk Penge.
Bladet henviser bl.a. til en undersøgelse, som Konkurrencestyrelsen lavede af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter i 1999. Den viste også dengang, at mæglere i det enkelte lokalområde tilpasser sig hinandens priser.
Formanden for Dansk Ejendomsmæglerforening. Steen Winther-Petersen afviser dog, at der er tale om nogen karteldannelse i branchen.
“Der må ikke være faste takster for salæret, og jeg mener, at den lille forskel i totalbeløbene viser, at konkurrencen virker, men også at omkostningsniveauet for at drive en forretning er nogenlunde ens,” siger Steen Winther-Petersen til Tænk Penge.
Epn.dk (3. december 2010)

Nu kommer de billige boliger i København

Der bliver bygget 1.090 nye almene boliger i kommunen til omkring 7.000 kr. om måneden.
De første spadestik er taget til et boligprojekt, der skal gøre det muligt for skolelæreren, sygeplejersken og andre med mellemindkomster at bo i hovedstaden.
Det fremgår af udtalelser fra Københavns socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen efter vedtagelsen af en stor boligplan i Borgerrepræsentationen.
Det storstilede bolig-projekt, der oprindelig blev lanceret af forgængeren og partifællen Ritt Bjerregaard i dennes borgmesterperiode, skal føre til forskellige boligtyper i samme kvarterer, fremgår det af kommunens planer.
Det skal ske ved eksempelvis at samle ejer- og andelsboliger side om side med private udlejningsboliger.
“Byens kernetropper på arbejdsmarkedet skal have mulighed for at bo og leve samme sted, hvor de arbejder,” siger overborgmester Frank Jensen.
Byggeriet er en del af en større boligpakke, som torsdag blev vedtaget med bred opbakning i Borgerrepræsentationen i København.
Prognoser viser, at frem mod 2025 vil København vokse med 60.000 indbyggere, og det har allerede affødt et stort pres på markedet for billigere boliger.
Især byggeriet af almene boliger har ligget underdrejet i hovedstaden i en årrække på grund af de stærkt stigende jordpriser og byggeudgifter, men nu er situationen tilsyneladende vendt.
Foruden familieboligerne er der også 495 almene plejeboliger på vej i form af plejehjem eller boliger til fysisk eller psykisk handikappede i hovedstaden.
Epn.dk (3. december 2010)

Så meget dyrere er 5 pct.-lånet

Det er ikke pebernødder, 4 pct.-lånets exit koster boligejere med hang til fastrentelån.
Den seneste tids markante stigning i de lange danske obligationsrenter har skubbet kursen på de 30-årige fastforrentede 4 pct.-lån under 95 – både for lån med og uden afdrag.
Både Realkredit Danmark og Nordea Kredit anbefaler derfor ikke længere deres kunder at optage 4 pct.-lånet, da kurstabet vurderes at være uacceptabelt stort.
Til gengæld ser det ud til, at realkreditselskaberne allerede fra fredag kan begynde at give lånetilbud i det 30-årige 5 pct.-lån uden afdrag, idet kursen torsdag eftermiddag har bevæget sig under 100.
Seniorøkonom ved Realkredit Danmark Lise Nytoft Bergmann vurderer, at 5 pct.-lånet med afdrag også snart kan ryge under kurs 100 og dermed åbne for tilbudgivning.
Det er ikke småpenge, det koster boligejere med hang til 30-årige fastforrentede realkreditlån, at kuponrenten således nu efter alt at dømme hedder 5 pct. i stedet for 4 pct.
Realkredit Danmark har foretaget en beregning af, hvor meget dyrere det vil være at optage et 30-årigt 5 pct.-lån med afdrag til kurs 100 i forhold til det tilsvarende 4 pct.-lån, da kursen toppede i slutningen af august i 99,74.
Ifølge RD’s regnemaskine vil den månedlige ydelse på 5 pct.-lånet være 321 kr. dyrere efter skat per lånte million.
Derudover afdrages der 231 mindre om måneden på gælden, hvilket samlet set gør 5 pct.-lånet 550 kr. dyrere om måneden per lånte million.
Epn.dk (2. december 2010)

Flere huse bliver hurtigt solgt

Selv om der sættes flere huse til salg, stiger andelen af huse, der står til salg i en måned eller kortere, viser tal fra www.boligsiden.dk.
I dag bliver mere end hvert tiende hus i Danmark fjernet fra internettets salgssider allerede i løbet af den første måned. Det er flere end sidste år, hvor hver 11. bolig blev taget af internettet inden for en måned. Det viser dugfriske tal fra www.boligsiden.dk.
“Når vi sammenligner med i fjor, er der flere boligsælgere, som fjerner huset fra internettet allerede i løbet af den første måned, efter det er sat til salg.
Det er en indikator på, at husene bliver solgt inden for den første måned, og det viser, at boligmarkedet har klaret sig flot gennem 2010. Mange boligsælgere er altså blevet skrappere til at komme af med huset hurtigt,” siger Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz.
Der er store geografiske forskelle. Det er måske ikke overraskende, at det er København og forstæder – samt Nordsjælland – hvor hussælgerne hurtigst kommer af med villaen.
“I København steg andelen af huse, der blev fjernet efter henholdsvis en og tre måneder, gennem 2009. Tallet har holdt sig på et stabilt, højt niveau i 2010, hvor hvert femte hus nu bliver fjernet fra internettet inden for den første måned. Det samme gælder for forstadskommunerne til hovedstaden samt Nordsjælland – og i øvrigt også i Nordjylland”, fastslår Birgit Daetz.
Mens der er fremgang at spore for huse, der tages af markedet inden for den første udbudsmåned, hersker der status quo i 2010 på antallet af villaer eller rækkehuse, der fjernes fra internettet inden for de første tre måneder.
“Dette niveau er meget stabilt sammenlignet med sidste år – det er mindst hver fjerde hus, der bliver fjernet fra internettet inden for de første tre måneder. Hermed holder boligmarkedet fint farten i 2010 set i lyset af, at antallet af boliger, der bliver udbudt til salg, er steget i år sammenlignet med 2009,” siger Birgit Daetz.
I Østjylland – ført an af Århus – samt i Østsjælland og København bliver over 30 procent af husene taget af internettet – og dermed formodentlig solgt – i løbet af 90 dage.
Finans.tv2.dk (2. december 2010)

Hver tiende villaejer sælger med tab

En undersøgelse fra Boliga.dk viser, at 10 pct. af villaejerne har solgt deres bolig til under den pris, de i sin tid gav.
Generelt er boligpriserne faldet med 10-15 procent siden markedet toppede.
Værst ser det ud på Stevns, Vestsjælland og på Lolland, hvor mellem 20 og 24% af villaejerne har tabt penge på den sidste handel.
Men det til trods er der stadig masser af friværdier i boligerne, siger cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Helligsøe Heinig til DR-Nyheder
– De danske boligejere er ganske velpolstrede. Den gennemsnitlige friværdi er 800.000 kroner, og det er på niveau med 2005, som dengang var et rekordhøjt niveau.
Men det dækker over store regionale forskelle. Bedst ser det ud på Frederiksberg i København, hvor friværdien ligger på 3 mio. kr. i gennemsnit. Dårligst ser det ud på Lolland, hvor friværdierne i gennemsnit ligger på 320.000 kr.
For det er kun for et fåtal, at de faldende huspriser for alvor har givet problemer, mener Christian Helligsøe Heinig.
Dr.dk (2. december 2010)

Find mere om