10 forslag: Sådan kan boligejerne bidrage til den grønne omstilling

energirenovering

De danske boligejere kan bidrage til den grønne omstilling på forskellig vis. Dansk Ejendomsmæglerforening har lavet 10 forslag, som de mener, kan øge incitamentet til boligejernes klimavenlige tiltag. Foto: Boligsiden.

Ifølge klimaloven, der blev vedtaget i 2019, skal Danmarks CO2-udledning være reduceret med 70 procent i 2030. I den forbindelse har Dansk ejendomsmæglerforening lavet 10 forslag, som de mener, kan hjælpe de danske boligejere med at reducere CO2-udledningen. Hør mere om forslagene her.

De danske husstande står for en stor del af det samlede energiforbrug i Danmark. Derfor er det også et væsentligt område at se på i forbindelse med den grønne omstilling.

I den forbindelse har Dansk Ejendomsmæglerforening lavet 10 forslag, som skal gøre det nemmere for boligejere at lave energivenlige forbedringer i deres hus.

”Klimaforandringer og den grønne omstilling er rykket ind på boligejernes dagsorden. Særligt i forbindelse med bolighandler er det oplagt for mange at få lavet energiforbedringer i boligen, som kommer både miljøet og den enkelte boligejer til gode,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Men også hos allerede eksisterende boligejere kan det være en fordel at få lavet diverse klimavenlige tiltag, som både bidrager til at forbedre indeklimaet i boligen og i sidste ende kan give en økonomisk besparelse ved et mindre energiforbrug.

Netop incitamentet til at lave klimaforbedringer i boligen er også den røde tråd i forslagene fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

Du kan læse mere om hver enkelt forslag her hos Dansk Ejendomsmæglerforening, og herunder er hvert enkelt forslag også skitseret.

Dansk Ejendomsmæglerforenings 10 forslag til klimatiltag

  • Varmepumperne skal ud af skammekrogen

Det skriver DE blandt andet om forslaget:

Varmepumper en af de bedste former for opvarmning. Oven på 70’ernes oliekrise kom el-opvarmning i skammekrogen. Det var klogt dengang, det er det ikke længere, hvor det danske elforbrug er på vej mod at blive 100 procent vedvarende med energi fra vindmøller og solceller.

  • Lån til klimaforbedring uden for boligkøbernes gældsfaktor

Det skriver DE blandt andet om forslaget:

Dansk Ejendomsmæglerforening foreslår, at boligkøbere får mulighed for at optage lån til klimaforbedring ud over en gældsfaktor på fire, men stadig med krav til rådighedsbeløb. Dermed vil nye boligejere hurtigere kunne gennemføre klimavenlige renoveringer.

  • Dobbelt tilskud ved nedlæggelse af brændeovn frem for erstatning

Det skriver DE blandt andet om forslaget:

I 2020 er der en tilskudsordning til udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne på kr. 2215. Dette tiltag gjaldt kun i 2020. Dansk Ejendomsmæglerforening foreslår, at tilskuddet for nedlæggelse gøres dobbelt så stort som ved udskiftning.

  • Gratis besøg af energikonsulent efter boligkøb

Det skriver DE blandt andet om forslaget:

Nye boligejere bør efter et halvt år få tilbud om et gratis besøg af en energikonsulent, hvis boligen har energimærke D eller derunder. På den måde går forslagene om klimaforbedringer, som følger med energimærkningen, ikke i glemmebogen efter bolighandlen.

  • Mulighed for kategoriskifte ved energiforbedringer før salg

Det skriver DE blandt andet om forslaget:

Der bør indføres mulighed for, at husejeren, ved at foretage en eller flere anbefalede energiforbedringer, kan skifte kategori, uden at der skal gennemføres et nyt besøg af en energikonsulent og betaling for nyt energimærke. Det vil motivere nogle sælgere til at gennemføre energiforbedringer fremfor at overlade det til den nye ejer, der formentligt har andre projekter at tænke på i den nye bolig.

  • Dobbelt håndværkerfradrag i det første ejer-år

Det skriver DE blandt andet om forslaget:

For at tilskynde nye boligejere til at gennemføre grønne renoveringer før andre, foreslår Dansk Ejendomsmæglerforening, at håndværkerfradraget i det første ejer-år skal være dobbelt så stort som de 12.500 kroner, som håndværkerdelen udgjorde af boligjobordningen i 2020.

  • Opsparing af flere års håndværkerfradrag

Det skriver DE blandt andet om forslaget:

For at hjælpe boligejere med at få gennemført større klimavenlige renoveringer, bør det være muligt at opspare flere års håndværkerfradrag.

  • Udskiftning af oliefyr

Det skriver DE blandt andet om forslaget:

Der er ca. 100.000 oliefyr tilbage i Danmark. En udskiftning af disse vil kunne bidrage med en reduktion på ca. 1 procent af CO2‐udledningen. For at tilskynde udskiftningen af oliefyr bør der tilføres flere midler til skrotningspuljen og suppleres med et tilbud om et 10-årigt rentefrit lån, så boligejeren skal bruge den årlige besparelse på varmeregningen til at afdrage lånet.

  • Drop tilslutningspligten for husstande, der overgår til en klimavenlig varmekilde

Det skriver DE blandt andet om forslaget:

Der findes områder i Danmark, hvor den enkelte husstand er forpligtet at være tilsluttet et ofte meget dyrt centralt varmeanlæg. De såkaldte barmarksværker. Den enkelte boligejers tilslutningspligt bør ophøre, hvis de anskaffer sig en klimavenlig varmekilde (varmepumpe, jordvarme, pillefyr mv.)

  • Solceller

Det skriver DE blandt andet om forslaget:

Ændringer i tilskud og afregningsform har stort set stoppet private boligejeres opsætning af solceller. Der bør laves en ny ordning, der igen gør det attraktivt for boligejere at opsætte solceller.

Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening

Find mere om