Vi har det godt med naboerne, men hvad gør vi, når de larmer?

Foto: Boligsiden

I en ny afstemning på Boligsiden svarer 23 procent af de mere end 1.200 deltagende brugere, at støj er den største gene ved naboen, men hvad kan vi gøre ved det?

Det danske naboskab har det godt. Det viser en ny afstemning blandt mere end 1.200 brugere på Boligsiden, hvor vi har spurgt, hvad der generer brugerne mest ved naboen.

Fire ud af 10 svarer, at naboen slet ikke generer dem. Så her bliver der formentlig både udvekslet tjenester, lånt værktøj og skålet henover hækken. Men der er alligevel en ting, der stikker ud i undersøgelsen. 23 procent svarer, at naboens støj er den største gene for dem.

”Der er mange steder, hvor man bor tæt, og hvor det er afgørende at tage hensyn til naboerne. Jeg synes, afstemningsresultatet viser, at langt de fleste er gode til det. Når det alligevel er næsten hver fjerde, der er trætte af naboens støj, er det selvfølgelig et problem, der er afgørende at tage hånd om,” siger kommunikationsdirektør hos Boligsiden Birgit Daetz og pointerer, at ét råd er bedre end alle andre:

”Sig til naboerne, hvad det er, der generer dig. Også selvom du synes, at de selv bør kunne regne ud, at deres larm generer dig. Sig det på en god måde, så I bevarer den gode stemning. Langt de fleste vil gerne tage hensyn, og når du siger noget, vil du sikkert straks få en undskyldning. Tro på det gode. Dine naboer har formentlig ikke tænkt over, at larmen kan genere dig.”

Der er forskellige klagemuligheder

Hvis det ikke virker at sige noget til naboen, er der forskellige andre muligheder, men det kommer helt an på, hvad det er for en støj, der generer dig.

Hvis der er tale om dagligdagsstøj, er det i de fleste tilfælde nok blot at invitere over til en øl og en grillpølse, så du kan få lejlighed til at fortælle, hvordan du oplever jeres naboskab. Ellers kan du ifølge borger.dk gå til din udlejer, grundejer-, ejer- eller andelsboligforening. I akutte tilfælde kan du gå til politiet.

Er der tale om støj fra byggeri, er der særlige regler i landets kommuner for, hvornår og hvor meget man må larme. Så hvis det ikke hjælper at tale med naboen, kan du gå til kommunen.

”Det er godt, at der er nogle regler og klagemuligheder, men langt de fleste konflikter kan I løse over hækken. Og ja, der er forskel på støj, men rådet er det samme. Tag en snak med naboen, før du gør noget andet. Det er på alle måder mere konfliktløsende end at kontakte en myndighed,” siger Birgit Daetz.

Afstemningens resultater:
Afstemningen er foretaget blandt brugerne på Boligsiden i perioden fra 6. til 12. juni. I alt er der afgivet 1.225 svar til spørgsmålet:

Hvad generer dig mest ved din nabo?

Find mere om