Mere end hver femte udskyder boligkøbet til efter valget

Foto: Boligsiden

22 procent vil udskyde boligkøbet til efter valget, viser ny undersøgelse fra Boligsiden.dk. En rundspørge blandt de politiske partier afslører, at spørgsmål om skat, udkantsdanmark og andelslejligheder deler vandene og får boligkøberne til at tøve. Boligsiden.dk har lavet et boligpolitisk overblik til valgkampen.

Udsigten til stigende boligskatter kan få enhver boligejer til at ryste i bukserne. Og netop skattespørgsmålet kan være en af grundende til, at de kommende boligejere venter til efter den 18. juni med at skrive under på slutsedlen på deres kommende bolig. En undersøgelse blandt 1.588 af Boligsiden.dk’s brugere viser, at 22 procent vælger at udskyde boligkøbet til efter folketingsvalget. 73 procent svarer, at valget ikke har betydning for deres boligkøb, og de resterende har svaret andet/ved ikke.

”Når 22 procent vælger at udskyde boligkøbet, er det et tegn på, hvor stor indflydelse gældende politik har for den enkelte boligejer. Boligkøbere kan blive bange for at komme til at sidde i saksen, hvis de har lagt budget og købt til grænsen af deres formåen, og en ændring i beskatningen så får korthuset til at falde sammen”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Stor uenighed om boligbeskatning blandt partierne

Og det er ikke uden grund, at mere end hver femte boligkøber tøver. Boligsiden.dk har i en rundspørge til de 10 opstillede partier stillet 11 spørgsmål til partiernes boligpolitik, blandt andet om der skal ændres ved grundskylden, om fastfrysningen af ejendomsskatterne skal bevares, og om eventuel beskatning af gevinst ved boligsalg – eller fradrag ved tab. Samtlige partier har valgt at deltage i undersøgelsen, og svarene afslører en stor spredning i holdningen til, hvordan boligpolitikken skal skrues sammen.

Blå blok vil fryse grundskylden

Konservative, Liberal Alliance og Kristendemokraterne vil fastfryse grundskylden, mens Venstre helt vil fjerne kravet om, at der skal opkræves mindst 16 promille i grundskyld. Radikale Venstre vil sørge for, at grundskylden ikke stiger mere end et par procent om året, og Socialdemokratiet og SF vil holde fast i den nuværende regulering af grundskylden. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vil alle gerne justere grundskyldssystemet, om end man må formode, at resultatet af en justering vil falde meget forskelligt ud de tre partier imellem.

”Grundskylden har været en varm kartoffel ikke bare i valgkampen men over de seneste år. Der har været eksempler på boligejere, der ville komme til at opleve en eksplosiv stigning i skatten, og måske netop derfor er selv de udmeldinger, der er kommet fra partierne om stigende beskatning, relativt forsigtige”, siger Birgit Daetz.

Fastfrysningen af ejendomsværdiskatten er ingen garanti efter 2020

Blå blok er sammen med Socialdemokratiet enige om, at fastfrysningen af ejendomsskatterne skal bevares. Radikale Venstre har gjort sig bemærket ved at melde klart ud, at de ønsker at gøre op med skattestoppet på ejendomsværdiskatten efter den eksisterende boligaftale, der løber frem til 2020. Enhedslisten ønsker ligeledes af fjerne skattestoppet, mens SF og Alternativet ikke har meldt ud, hvad der skal ske efter 2020.

”I modsætning til spørgsmålet om grundskylden, er banen kridtet lidt hårdere op i forhold til, hvad der skal ske med ejendomsværdiskatten. De Radikale har netop profileret sig på at ønske ændringer, mens flere af partierne lurepasser frem til 2020. Her kan vi senere hen komme til at se tiltag, som kan ændre spillet for boligejerne på den lange bane”, siger Birgit Daetz.

Til gengæld er der bred enighed om, at gevinsten ved boligsalg ikke skal beskattes, med Enhedslisten som eneste undtagelse, og alle partierne er enige om, at et tab ved boligsalg ikke skal kunne trækkes fra i skat. Beskatning af boligkøb og –salg er altså ikke på tapetet overhovedet, og det bliver ikke her, at partierne kommer til at skrue på knapperne i forhold til boligejerne.

Sådan gjorde vi:

Vi har stillet de 10 opstillede partier 11 boligpolitiske spørgsmål på mail, og alle partierne har besvaret spørgsmålene skriftligt i perioden 1. – 10. juni 2015.

På Boligsiden.dk stillede vi i perioden 28. maj – 8. juni spørgsmålet: ”Betyder folketingsvalget, at du udskyder dit boligkøb?” 1.588 svarede, og svarene fordelte sig sådan her:

Find mere om