Afstemning: Så langt væk flytter vi, når vi skifter bolig

Foto Boligsiden

En ny afstemning blandt brugerne af Boligsiden viser, at der er forskel på det antal kilometer, vi fysisk flytter os, når vi skifter boligen ud. Halvdelen af de adspurgte er blevet i deres nærområde, imens knap en tredjedel er søgt mod en ny kommune.

Der kan være mange forskellige årsager til, at man vælger at sætte boligen til salg og flytte til et nyt sted.

Ofte hænger det sammen med større livsbegivenheder, som når man flytter fra sit barndomshjem, når man får nyt job, når familien vokser, og pladsen bliver for trang, eller når par bliver skilt og går hver til sit.

Men hvor langt flytter folk sig fra deres hidtidige hjem, når de har udset sig en ny bolig?

Det har Boligsiden spurgt sine brugere om i en afstemning.

Resultatet viser, at 38 procent af de knap 1.100 brugere har svaret, at de er flyttet til et nyt sted i den samme by, sidste gang de fik ny bolig.

”Det kan for eksempel være gældende for børnefamilier, som har brug for mere plads i boligen. Når man som familie har en etableret hverdag i sit lokalområde, hvor børnene går i skole eller i institution, vil man som oftest gerne finde en større bolig i samme by, så man undgår unødvendige skoleskift og lignende,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”Samtidig er der jo heldigvis også mange, der ganske enkelt er glade for deres by, og som gerne vil blive boende i området, selvom de ønsker en fornyelse af de fysiske rammer i hjemmet.”

Udover de 38 procent, der er blevet i samme by, svarer 12 procent af brugerne, at de flyttede til en anden by tæt ved deres forrige hjem.

En tredjedel skifter kommune

Lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet, Henrik Toft Jensen, har sammen med to andre forskere set nærmere på danskernes flyttemønstre. Og i en artikel skrevet på baggrund af forskningsresultaterne fortæller Henrik Toft Jensen, at cirka 300.000 af de i alt 900.000 flytninger, der finder sted hver år, sker mellem kommuner.

I Boligsidens afstemning er der 300 brugere svarende til 27 procent af de adspurgte, som er flyttet til en anden kommune, sidste gang de fik ny bolig. Det kan der være flere årsager til, mener Birgit Daetz.

”Det kan eksempelvis være, når et nyt job frister. Men samtidig kan der også være penge at spare ved at købe bolig i en anden kommune, da boligpriserne varierer en del. Selv hvis man blot flytter til nabokommunen, kan der være en økonomisk gevinst at hente, ligesom der kan være forskel i kommunernes skattegrundlag og udgifter til eksempelvis daginstitutioner,” siger hun og tilføjer:

En nylig opgørelse fra Boligsiden viste for eksempel, at der er 400.000 kroner at spare på en standardvilla, hvis man køber den i Norddjurs Kommune i stedet for i nabokommunen Syddjurs Kommune.”

15 procent af deltagerne i Boligsidens afstemning svarer, at de flyttede til en helt ny landsdel, imens fem procent flyttede ud af landet, sidste gang de skiftede bolig. Endelig har to procent af deltagerne altid boet det samme sted.

Sådan gjorde vi:

Afstemningen er foretaget blandt brugerne af Boligsiden i perioden 3. december 2019 til 13. december 2019. I alt er der afgivet 1.098 svar på spørgsmålet:

Find mere om