To gode forårsnyheder til boligen

Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen
Skrevet af Indblik-forfatter
GEM ARTIKEL    Indblik i Boligmarkedet   29. maj 2017   ·   3 MIN

Denne uge er indblik skrevet af boligmarkedsanalytiker i Nykredit Jacob Isaksen.

Som nævnt i et tidligere indlæg vil 2017 blive et spændende år for boligejerne – indtil videre har det i høj grad holdt stik. Foråret bød på to meget interessante nyheder set fra boligejernes perspektiv.

Nok var foråret koldt i begyndelsen og sådan set også langt ind i april, men den 25. april fik alle kommende og eksisterende sommerhusejere vejret til trods en god nyhed at lune sig på. Den dag besluttede Folketinget at øge den del af et sommerhuslån, der kan tages som realkreditlån, fra den nuværende grænse på 60 procent til 75 procent.

Realkreditlån er typisk billigere end banklån, og dermed bliver det med den nye lovgivning ganske enkelt billigere at låne penge til og i sommerhuset. For dem, der allerede ejer et sommerhus, gør lovændringen det muligt at taget et tillægslån – enten til forbedring af sommerhuset eller til at indfri dyrere banklån og dermed spare lidt i husholdningsbudgettet.

Den nye belåningsgrænse er også en god nyhed for eksisterende sommerhusejere, der vil renovere sommerhuset, udvide eller har en reparation, der trænger sig på. For med den højere belåningsgrænse vil en lang række sommerhusejere kunne finansiere projektet med et realkreditlån.

Så kom maj du søde milde

I begyndelsen af maj var vejret stadig til den kolde side, men atter kunne boligejerne lune sig ved de milde vinde fra det politiske Danmark. Denne gang i form af en ny aftale om boligskatter, der godt nok havde været længe undervejs, men som viste sig at være værd at vente på.

Med den nye aftale vinker vi farvel til skattestoppet, som vi kender det i dag. Dermed er det slut med de usikkerheder, som skattestoppets udløb i 2020 har medført for boligejernes økonomi. Fremover vil både ejendomsværdiskatten og grundskylden afhænge af udviklingen i den offentlige vurdering af ens bolig.

Stiger priserne vil vurderingen også stige, og ens beskatning ligeså. Omvendt vil faldende boligpriser medføre lavere beskatning. Noget som det nuværende skattestop i dag frarøver boligejere i områder med prisfald.

Vished om boligskatten

Aftalen giver desuden boligejerne mulighed for at lade eventuelle fremtidige skattestigninger indefryse og dermed udskyde betalingen og betale senest, når man sælger huset. Vælger man som boligejer indefrysningsordningen, skal man være opmærksom på, at der er en skattegæld, der ikke forsvinder. Faktisk stiger den årligt med det beløb, som man indefryser, plus renter af det indestående beløb.

Stiger boligpriserne, vil beløbet, der udskydes, ligeledes stige årligt, da skatten er en fast andel af boligens værdi. Over en længere årrække kan skattegælden således vokse til en ikke ubetydelig størrelse, der skal betales senest, når man sælger sin bolig.

Den nye aftale betyder således, at man som boligejer skal tage mere aktivt stilling til sin boligskat. Samtidig betyder aftalen også, at der de næste mange år er vished omkring boligejernes boligskat. Og denne sikkerhed overstråler i høj grad skyggerne, som den fremtidige skattegæld kan kaste af sig.

Ja, nok var det et koldt forår, og der blev sikkert bandet over vejret flere steder undervejs. Men set med boligejerøjne var foråret 2017 lunt og godt.

 

Læs mere

Det københavnske boligmarked er blevet dyrt
29. november 2021   ·   4 MIN

Når sælger fraskriver sig ansvaret for en ejendom
23. november 2021   ·   4 MIN

Den boligøkonomiske valgkamp
14. november 2021   ·   3 MIN

Flere boligkøbere end normalt byder fortsat over prisen
25. oktober 2021   ·   2 MIN

Skal du vælge variabel rente, når fast rente er blevet dyrere?
18. oktober 2021   ·   3 MIN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Afstemning

Boligsidens presseservice

Boligsiden A/S
Kronprinsensgade 6, 2.
1114 København K
Telefon: 70 27 49 99
Mail: presse@boligsiden.dk
CVR: 12375646

Kan du lide det, du læser? Få de vigtigste nyheder med vores nyhedsbrev, der udkommer to gange om måneden. Tilmeld dig i dag.