Sådan får du tilskud til energirenovering og fradrag for boligforbedringer

Skrevet af Boligsiden
presse@boligsiden.dk
Opdateret d. 29. november 2023

Du kan få tilskud til en del af investeringen i en række grønne boligforbedringer. Se, hvordan du kan få energitilskud og fradrag.

Du kan få tilskud fra Bygningspuljen – ELLER håndværkerfradrag

Der findes to landsdækkende ordninger, du kan søge, når du vil energirenovere din bolig eller skifte til en mere klimavenlig varmeform: En tilskudsordning og en fradragsordning.

 • Håndværkerfradrag
  Du kan trække arbejdsløn til energirenoveringer og klimatiltag fra i skat i både helårsbeboelse, sommerhuse og andre fritidshuse.
 • Tilskud til energiforbedringer
  Du kan få tilskud til en del af investeringen i energiforbedringer af helårsboliger fra den såkaldte Bygningspulje, som blev lanceret af Energistyrelsen i oktober 2020 for at få flere boligejere til at energirenovere. Der blev åbnet for en ny Bygningspulje i foråret 2021.

Du kan ikke få både håndværkerfradrag og tilskud til energiforbedringer til det samme projekt.

Forudsætninger for at få tilskud fra Bygningspuljen

For at få tilskud fra Bygningspuljen til dit energirenoveringsprojekt skal dit hus have et energimærke, så Energistyrelsen derudfra kan vurdere energibesparelserne i dit projekt.

Du må gerne selv købe materialer til dit projekt, men du skal have en virksomhed til at udføre arbejdet for dig, så du kan indsende de rigtige bilag og indkassere dit tilskud.

Derudover må du ikke være påbegyndt dit projekt, inden du søger om tilskud.

Du kan læse meget mere om søgeprocessen i SparEnergis ansøgervejledning.

Hvilke energirenoveringer kan du få tilskud til?

Du kan overordnet få energitilskud til energiforbedringer i fire kategorier isolering, vinduer og døre, skift af varmetype og optimering af husets drift. Du kan godt få tilskud til flere forskellige forbedringer, men du kan kun få tilskud én gang til hver energiforbedring.

Energiforbedringer, du kan få tilskud til:

Isolering

Ydervæg, tag, loft, terrændæk og sokkel

For at få tilskud til isolering skal den eksisterende isolering leve op til krav om U-værdi og linjetab. Kravet tjekkes ved gennemgang af ansøgningen.

Isoleringsprojekter, der kan få tilskud:

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Gælder Ikke hulmur og kælderydervæg.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
 • Isolering af terrændæk.
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.

Vinduer og døre

Facadevinduer, yderdøre med glas, ovenlysvinduer og forbedring af enkeltlagsvinduer

Du kan ikke få tilskud til at etablere NYE døre/vinduer. Kravet tjekkes ved gennemgang af ansøgningen. Hvis du vil sætte et større vindue ind, kan du kun få tilskud for det eksisterende vinduesareal. Læs om de specifikke krav til vinduer i bekendtgørelsen §12.

Projekter om vinduer og døre, der kan få tilskud:

 • Udskiftning af facadevinduer.
 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 procent.
 • Udskiftning af ovenlysvinduer.
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med et lag glas.

Skift af varmetype

Skift til varmepumpe fra olie, gas, biomasse eller elvarme

Du kan få tilskud til varmepumpe, hvis varmer din bolig med oliekedel, gaskedel, biokedel (kakkelovn, kamin, brændeovn og pillefyr) eller elvarme, og du bor uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder. Selvom der evt. ikke er tilslutningspligt til fjernvarme, kan du ikke få tilskud.

Tilskudsberegneren tjekker, om du kan få tilskud til varmepumpe. Hvis du ikke kan, vil muligheden ikke dukke op i beregningen.

Hvis kommunen har besluttet at nedlægge fjernvarme i dit område, kan du godt få tilskud. Dokumentation, for at fjernvarmen nedlægges, skal vedhæftes i din ansøgning.

Du kan kun få tilskud til disse 2 varmepumpetyper:

 • Konvertering til luft til vand-varmepumpe
 • Konvertering til jordvarmepumpe

Varmepumpen skal være energimærke A++ eller A+++, og skal fra 1. april 2021 installeres af en VE-installatør.

Hvis du ikke kan eller vil investere i en varmepumpe selv, kan du få en varmepumpe på abonnement. Så skal du heller ikke selv tænke på installation, drift og service. I stedet lader du leverandøren stå for alt det praktiske – også skrotningen af det gamle fyr.

Optimering af husets drift

 • Mekanisk ventilation, varmegenvinding via varmepumpe og vandbårent radiatoranlæg.
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler.Krav til eksisterende forhold: Naturlig ventilation eller mekanisk udsugning i bygningen, uden at der må være etableret varmegenvinding på ventilationen.
 • Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe. Krav til eksisterende forhold: Kun etageboliger (lejligheder, flerfamiliehuse med vandret adskillelse mellem enheder), kollegier, døgninstitutioner eller anden bygning til beboelse BBR kode 190). Krav til varmepumpens effektivitet: Som i Bygningsreglementet §434, stk. 2., se også krav i bekendtgørelsen §14.
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg. Krav til eksisterende forhold: Der må ikke være installeret et vandbårent rumvarmeanlæg. Krav til fremtidige forhold: Opvarmningen skal ved energiforbedringens afslutning være en eldreven varmepumpe. Krav til område: Boligen skal ligge uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder.

​Hvor meget kan du få i energitilskud?

Tilskuddene er fastsat af Energistyrelsen med udgangspunkt i markedspriser for de enkelte tiltag. Du får udbetalt faste tilskudsbeløb, som afhænger af størrelsen og typen af din boligforbedring. Dit tilskudsbeløb bliver ikke påvirket af, hvilken håndværker du vælger.

Du kan bruge tilskudsberegneren på SparEnergi.dk og få et overslag på, hvad du kan få i tilskud.

Sådan får du håndværkerfradrag

Med håndværkerfradraget kan du trække arbejdsløn til energiforbedringer af din bolig fra i skat. Du kan få fradrag for forbedringer i både lejligheder, huse, sommerhuse og andre fritidshuse.

Fradraget er 12.000 kroner om året per person i din husstand. Hvis I f.eks. bor to voksne og et barn over 18 år i din husstand, kan I få fradrag på 36.000 kroner per år.

Du kan kun få fradrag for arbejdsløn – ikke for materialer. Fradragets værdi er cirka 26 procent. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kroner, sparer du cirka 780 kroner i skat.

Når du vil søge fradrag, må du ikke betale kontant. Betal elektronisk med f.eks. dankort, MobilePay eller netbank og gem din dokumentation for det udførte arbejde.

Eksempler på energiforbedringer, hvor du kan få håndværkerfradrag, men ikke tilskud fra Bygningspuljen

 • Hulmursisolering
 • Isolering af krybekælder op mod gulv
 • Udskiftning af radiatorer og termostatventiler (dog ikke el-radiatorer)
 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Klimasikring som f.eks. regnvandsfaskiner

Læs mere og registrer dit håndværkerfradrag på skat.dk.

Denne artikel er skrevet af Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk.