Travl sommer på boligmarkedet: Antallet af hushandler stiger fortsat

Ifølge handelstal fra Boligsiden for årets første syv måneder er handelsaktiviteten på markedet for villaer og rækkehuse øget i 58 kommuner i forhold til samme periode sidste år. Foto: Boligsiden.

I årets første syv måneder er antallet af hushandler steget i 58 af landets kommuner sammenlignet med samme periode sidste år, viser de seneste handelstal fra Boligsiden. Samlet set er der afsluttet knap 1.000 flere hushandler.

Imens mange har brugt sommeren på afslapning ved stranden eller ved fjerne feriedestinationer, så har aktivitetsniveauet været anderledes højt på det danske boligmarked. Kurven går nemlig fortsat opad for salget af huse i Danmark, og til og med juli måned er der solgt 29.445 villaer og rækkehuse i hele landet – tre procent flere end i de første syv måneder af 2018.

”Opsvinget i samfundsøkonomien skaber gunstige forhold for bolighandel, og derfor ser vi, at fremgangen i salget af huse fortsætter. 2018 var et rigtig godt år, men vi forventer, at 2019 bliver det bedste år i dette årti målt på antallet af hushandler. Konjunkturen, den høje beskæftigelse og den fortsatte lave rente er med andre ord med til at sætte skub i handlerne,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør ved Boligsiden.

Ifølge handelstal fra Boligsiden for årets første syv måneder er handelsaktiviteten på markedet for villaer og rækkehuse øget i 58 kommuner i forhold til samme periode sidste år.

Det er særligt i Jylland, at antallet af bolighandler går frem. Blandt andet står Hedensted Kommune for den største procentvise stigning, i det der her er sket en fremgang på 41 procent i antallet af afsluttede bolighandler.

Således er der i Hedensted sat underskrifter på 103 flere købsaftaler, end der var på samme tidspunkt sidste år. Men også Ærø, Lemvig og Jammerbugt kommuner står for en procentvis høj fremgang.

Her bliver der handlet færre huse

Imens der i 58 kommuner konstateres fremgang i antallet af bolighandler, er der omvendt 28 kommuner, hvor antallet af hushandler daler.

Det gælder specielt i kommunerne i og omkring København samt i Nordsjælland. Nærmere betegnet ligger 11 af de kommuner, der har en lavere handelsaktivitet, placeret i Region Hovedstaden, hvorimod de resterende områder med dalende aktivitet er jævnt fordelt ud over de øvrige fire regioner.

Men det er der ifølge Birgit Daetz en god forklaring på.

”Handelsaktiviteten har været i vækst for alle boligtyper siden rentefaldet i 2015. Det gjorde sig i begyndelsen særligt gældende i København, hvor antallet af hushandler faktisk toppede i 2015. Nordsjælland fulgte trop i 2017, og fordi niveauet har været rigtig højt, ser vi nu, at handelsaktiviteten begynder at dale i København og i flere af omegnskommunerne,” forklarer Birgit Daetz og tilføjer:

”Der er generelt fortsat rigtig godt gang i salget af huse. Men de høje priser på ejerlejligheder – især i de store byer – får nogle købere til i højere grad at søge ud mod provinsen i jagten på deres drømmebolig.”

Retter man fokus mod markedet for ejerlejligheder i Danmark, viser de seneste handelstal for de første syv måneder i 2019, at der her er tale om et fald i handelsaktiviteten på seks procent sammenlignet med samme periode sidste år. Til gengæld er der tale om en fremgang på tre procent, hvis man sammenligner handelstallene for juli 2019 og juli 2018.

(Kortet viser, i hvilke kommuner handelsaktivteten er steget og faldet. Hvis der er under 50 handler i en kommune, er kommunen grå, fordi der ikke er tilstrækkeligt med data. Kategorien ‘Uændret antal handler’ dækker over kommuner, hvor ændringen i handelsaktivitet ligger i intervallet +1 procent til -1 procent.) Kilde: Boligsiden.

Find mere om