Danskerne har købt huse for 300 millioner kroner om dagen i 2018

Foto: Boligsiden.

REKORDSALG. I de første otte måneder af 2018 er der i gennemsnit købt huse for mere end 300 millioner kroner hver eneste dag. Det er det højeste beløb i hele årtiet, viser en ny opgørelse fra Boligsiden.dk.

Der blev solgt 4.306 huse i Danmark i august, og måneden bliver dermed den bedst sælgende august i indeværende årti. Det øgede salg kan tydeligt aflæses i købesummen, der fra januar til august i år beløber sig til 76 milliarder kroner, viser nye handelstal fra Boligsiden.dk. Det betyder, at der dagligt i gennemsnit er købt huse for mere end 300 millioner kroner om dagen, hvilket er det største beløb i årtiet.

Mere præcist er der hver dag blevet handlet villaer og rækkehuse på det danske marked for 313,7 millioner kroner i årets første otte måneder. Det er rundt regnet 16 millioner kroner mere om dagen end i samme periode sidste år, hvilket svarer til en stigning på fem procent. Og går vi bare et par år tilbage til 2015, ligger vi 23 procent over niveau.

”Vi var vidne til et ekstremt opadgående hussalg i årene efter rentefaldet i 2015, så når købesummen stiger med næsten en fjerdedel på bare tre år, fortæller det os, at den optimistiske stemning blandt potentielle købere er intakt på trods af, at vi befinder os i et marked, hvor priserne er højere, end vi har set i mange år,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

En eksplosiv stigning

Den generelle udvikling på husmarkedet er netop præget af et stigende salg, og fordi priserne samtidig følger en opadgående kurve, følger købesummen helt naturligt trop. Ifølge Birgit Daetz er det mest interessante ved udviklingen dog ikke stigningen i sig selv, men mere hvor eksplosiv den har været.

”Vi taler om en stigning i købesummen på 124 procent siden 2011. Det er ekstremt store summer, og de fleste år har vi set store spring. Nu ser vi imidlertid, at stigningen siden sidste år er langt mindre end i de øvrige år, men modsat ejerlejlighedssalget er salgskurven stadig positiv,” siger Birgit Daetz, og fortsætter:

”Min forventning er, at vi er ovre de helt store spring, men at antallet af handler forbliver i vækst. Mange udskød boligkøbet i starten af årtiet, fordi de var pressede på økonomien. De købte i stedet efter rentefaldet, og vi har dermed rundet en pukkel i efterspørgslen, og det er en af årsagerne til, at væksten ikke vil være så høj som tidligere. Derudover kan usikkerheden omkring nye ejendomsvurderinger og ny skattereform medføre tilbageholdenhed på markedet.”

På markedet for ejerlejligheder ser udviklingen markant anderledes ud. I perioden fra januar til august er der i gennemsnit blevet handlet ejerlejligheder for 133,7 millioner kroner om dagen. Det tilsvarende tal for sidste år er 146,3 millioner kroner. Salget har med en enkelt undtagelse ligget under sidste års niveau i samtlige måneder i år.

Hussalg: Gennemsnitlig købesum pr. dag

ÅRGN.SNITSBELØB PR. DAG (JANUAR-AUGUST)FORSKEL I PCT. IFT. 2018
2018313.698.011 kr.
2017297.544.336 kr.5 %
2016254.087.723 kr.23 %
2015254.174.404 kr.23 %
2014183.092.939 kr.71 %
2013165.851.083 kr.89 %
2012146.936.591 kr.113 %
2011139.915.458 kr.124 %

(Opgørelsen dækker over den samlede købesum for villaer og rækkehuse i perioden januar til og med august 2011-2018. Kilde: Boligsiden.dk)

Øvrige nøgletal:

  • Der blev solgt 1.565 ejerlejligheder i august måned. Salget ligger dermed 12,8 procent under sidste års niveau. Det samlede fald er særligt drevet af Hovedstaden. I Københavns Kommune lyder det årlige fald på 22 procent.
  • Sommerhussalget ligger en anelse under sidste års niveau på 979 handler. Med et salg i august i år på 965 styks, ligger faldet på 1,4 procent.