Boligsalget flader ud og rammer næstlaveste niveau for året

Boligsalget i august er nogenlunde på niveau med salget i juli. Foto: Boligsiden.

Der blev solgt cirka 7.900 boliger i august måned, viser nye handelstal fra Boligsiden. Det er årets næstlaveste resultat, og dermed flader salget nu ud efter et markant fald i juli måned.

De danske ejendomsmæglere solgte i august måned samlet 7.910 boliger. Det er en mindre stigning i forhold til juli måned, hvor boligsalget ramte det laveste niveau for året.

Det samlede salg i august ligger dog samtidig 15 procent lavere end i samme måned sidste år, viser Boligsidens friske handelstal.

”I juli så vi et fald i handelsaktiviteten, som bragte antallet af bolighandler ned på det traditionelle sommerniveau. Og i august ser vi så, at salget flader nogenlunde ud på samme niveau. Det lavere antal handler bidrager også til, at priserne stabiliserer sig, hvilket vi har set igennem de seneste måneder, og dermed nærmer boligmarkedet sig generelt mere normale tilstande, end vi har set under corona,” siger Kasper Fredløv Sonberg, der er boligøkonom hos Boligsiden.

Sidste år i august blev der samlet solgt lidt mere end 9.000 boliger igennem de danske ejendomsmæglere, og til sammenligning blev der i de fem år inden corona i gennemsnit solgt cirka 7.400 boliger i samme måned.

Der handles boliger i et mere naturligt tempo

Hussalget i august ligger på præcis samme niveau som i juli måned, og sammenlignet med august sidste år er der tale om et fald i antal hushandler på 10 procent.

”Handelsaktiviteten for huse ligger i august på et mere naturligt niveau end sidste år, men der bliver fortsat solgt mange huse i Danmark. Samtidig viser de første tal for antal handler i september måned en mindre stigning, og meget tyder derfor på, at efterspørgslen på huse fortsat er stor blandt køberne,” siger Kasper Fredløv Sonberg.

Retter vi i stedet blikket mod ejerlejlighederne, blev der i august solgt 1.571 lejligheder. Det er en stigning på 11 procent sammenlignet med juli måned, men et fald på 9 procent i forhold til samme måned sidste år.

”Ser vi bort fra 2020, hvor boligmarkedet var alt andet end normalt, ser vi stort set hvert år en stigning i antal salg af lejligheder fra juli til august. Det kan hænge sammen med studiestart, hvor flere unge eller deres forældre vælger at købe en studiebolig,” siger Kasper Fredløv Sonberg.

Retter vi til sidst blikket mod sommerhusene, er tendensen her den samme som for det samlede boligsalg. August-salget er det næstlaveste niveau for året og stort set på niveau med juli-resultatet.

Boligsalget i august måned de sidste fem år:

August månedVillaer/rækkehuseEjerlejlighederSommerhuseAlle boligtyper*
20214.6731.5719827.910
20205.1731.7211.3889.283
20194.3631.5801.1017.794
20184.2761.5549767.545
20174.2621.7999807.882

(*Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihave, andelsbolig, landejendom, helårsgrund, fritidsgrund, villalejlighed og lystejendom. Kilde: Boligsiden)

Antal solgte boliger i årets første otte måneder i 2020 og i 2021:

Villaer/rækkehuseEjerlejlighederSommerhuseAlle boligtyper*
Måned20202021202020212020202120202021
Januar3.7785.1481.5102.1166121.1786.5829.513
Februar4.2155.9681.6132.4737931.5327.42811.157
Marts3.9967.4621.3002.5879151.9346.96513.459
April3.6246.1511.0892.0121.3101.5986.82410.952
Maj5.0236.0291.5812.0142.1521.4269.74510.567
Juni5.8716.0551.9571.7232.3041.28811.30710.122
Juli5.3274.6721.9031.4141.5209399.7307.791
August5.1734.6731.7211.5711.3889829.2837.910
I alt37.00746.15812.67415.91010.99410.87767.86481.471

(*Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihave, andelsbolig, landejendom, helårsgrund, fritidsgrund, villalejlighed og lystejendom. Kilde: Boligsiden)

Find mere om