Boligsalget boomer: 70 procent flere handler end i 2010

Foto: Boligsiden

Antallet af bolighandler i landets to første måneder ligger 10 procent over niveauet for sidste år. Alene i februar måned blev der handlet over 500 flere boliger end i samme periode i 2016. Og sammenligner vi med 2010, lyder stigningen på over 70 procent. Det viser nye nøgletal fra Boligsiden.dk.

2017 har indtil videre været en sand boligfest. Og de gode takter ser ud til at fortsætte. For tiende måned i træk overgår antallet af handler sig selv, hvis man sammenligner med samme måned året før. Samtidig er årets anden måned den februar, siden 2010, hvor flest boliger har fået ny ejer. Det viser en ny opgørelse over handelsaktiviteten fra Boligsiden.dk.

Der er nærmere bestemt blevet handlet 10.632 boliger i årets to første måneder, hvilket er 10 procent flere end i samme periode i 2016. Helt konkret betyder det blandt andet, at der blev solgt 500 flere boliger i februar i år sammenlignet med sidste år. Og mere end 2.000 flere end i februar 2010, hvilket svarer til over 70 procent.

”Det er overraskende, at salget fortsætter den opadgående kurve i så hastig fart. Med boligpriser, der har været stigende henover de seneste år, kunne man forvente, at salget ville nå en opbremsning grundet de højere priser. Det er ganske enkelt ikke sket, og det skyldes to ting: At renten er lav, og at der generelt hersker en udpræget optimisme blandt boligkøberne,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Særligt salget af sommerhuse har markeret sig i år med en stigning på 24 procent sammenlignet med januar og februar måned sidste år. Og det er særligt Region Sjælland, der får stigningen til at skyde til himmels. Her lyder den positive udvikling på hele 38 procent, mens Region Nordjylland også bidrager positivt til statistikken med en stigning på 26 procent. På landsplan lyder stigningen på ejerlejligheder på ni procent, mens den på huse ligger på otte procent.

Her stiger og falder salget

Geografisk set følger stigningerne i salget en tendens omkring et boligmarked, der ikke kun vækster i landets store byer, men også i kommunerne omkring dem, stiger antallet af handler.

”Vi kan se en bræmme af kommuner fra Ringkøbing-Skjern til Billund over Vejle, Hedensted og Fredericia, hvor der er en stor stigning i handelsaktiviteten. Det samme gør sig gældende i flere af omegnskommunerne til København og hele østsiden af Fyn, inklusiv Langeland. Stigningen i yderkommunerne langs kysten kan delvist skyldes, at flere har fået øjnene op for flexboliger,” siger Birgit Daetz.

De områder, hvor salgene bliver færre, udgøres primært af kommuner, hvor kvadratmeterprisen historisk set har været lav. Det gælder for eksempel Tønder og Thisted. Men også et par kommuner i det nordligste Jylland og det vestlige Sjælland. Et nedadgående salg kan dog også have en anden forklaring.

”Det stagnerende, eller ligefrem faldende salg, ses også i de kommuner, hvor prisstigningerne har været særdeles høje. Det er et fænomen, der knytter sig til hovedstadsområdet, men ikke kun til velhaverkommunerne nord for København. Både Hvidovre og Tårnby er en af de få kommuner i landet, der har oplevet et decideret fald i handelsaktiviteten forårsaget af prisstigninger,” siger Birgit Daetz.

Udvikling i handelsaktiviteten:

LANDSDELANTAL SOLGTE BOLIGER I JAN-FEB 2017STIGNING IFT. JAN-FEB 2016
Bornholm12836 %
Østsjælland50620 %
Nordsjælland1.15418 %
Sydjylland1.07814 %
Vest- og Sydsjælland1.14114 %
Vestjylland6379 %
København omegn1.0908 %
Fyn7707 %
Nordjylland1.0326 %
Østjylland1.5135 %
København by1.5833 %
Hele landet10.63210 %
Find mere om