Boligsalg: Købesummen falder i store dele af landet

Foto: Boligsiden.

I en tredjedel af landets kommuner er det beløb, der bliver handlet huse for, faldet på blot et år. Samtidig stiger den samlede købesum på landsplan. Stigningen er dermed skævt fordelt i landets kommuner, viser nye tal fra Boligsiden.dk.

I februar måned blev der solgt 3.627 huse i Danmark til en samlet købesum på 8,2 milliarder kroner, viser nye handelstal fra Boligsiden.dk. Sammenlignet med det beløb, der blev spenderet på husmarkedet i samme periode sidste år, er der tale om en stigning i kroner og øre på 625 millioner kroner.

Den øgede vækst er dog langt fra jævnt fordelt i kommunerne, hvor der både ses markante stigninger og fald i den procentvise udvikling henover det seneste år. I omkring en tredjedel af landets kommuner ses en nedgang i den samlede købesum, og i ni kommuner er der tale om et fald på over 25 procent, når man sammenholder beløbet i februar i år med forbruget i samme måned sidste år.

Størst er faldet i kommunerne Vesthimmerland, Halsnæs og Rudersdal, hvor ændringen lyder på over 40 procent. Men også populære kommuner som Gentofte og Fredensborg er med i top 10 over de største fald i købesummen.

”Den lavere købesum er et udtryk for en nedgang i antallet af handler, der kan være forårsaget af to ting, manglende efterspørgsel og et for højt prisniveau. Det afspejler top 10 over de største fald ganske godt med Vesthimmerland i den ene ende af spektret og Gentofte i den anden. I kommuner, hvor priserne har gennemgået eksplosive prisstigninger, er det forventeligt, at markedet reagerer og regulerer sig selv,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Stigninger på over 50 procent

Omvendt er salget boostet i store del af landet. I ni kommuner er det beløb, der blev handlet huse for i februar måned steget med over 50 procent på et år. Det gælder blandt andet i de københavnske omegnskommuner Greve og Køge, hvor sidstnævnte har oplevet en vækst på knap 100 procent.

Det er dog langt fra kun de klassiske vækstkommuner, der oplever en massiv stigning i købesummen. Det gælder også kommuner som Kerteminde, Tønder og Norddjurs.

”Desuden er det værd at bemærke, at der i Odense ses en stigning på 54 procent, hvilket svarer til 105 millioner kroner. Til sammenligning lyder stigningen i København og Aarhus på mere beskedne 21,4 og 3,3 procent. Det siger en hel del om det vækstpotentiale, der er på det fynske boligmarked,” siger Birgit Daetz.

Færre ejerlejligheder og flere sommerhuse

På markedet for ejerlejligheder blev der i februar solgt for 4,1 milliarder kroner fordelt på 1.556 handler. Der er dermed tale om et fald i salget i forhold til sidste år, hvor der blev handlet 1.719 ejerlejligheder. Her var den samlede købesum for måneden 242 millioner kroner højere end i år, dog blev en ejerlejlighed handlet til gennemsnitligt 100.000 kroner mindre i februar 2017.

Salget af sommerhuse er derimod steget fra 481 handler i februar sidste år til 514 i år, hvor der blev købt for omkring 661 millioner kroner. Købesummen i årets anden måned i 2017 lød på 583 millioner kroner.

Største fald i købesummen:

KOMMUNESUM I FEB 2017SUM I FEB 2018ÆNDRING
Vesthimmerland38.111.800 kr.21.323.500 kr.-44,1 %
Halsnæs56.387.776 kr.31.985.000 kr.-43,3 %
Rudersdal330.315.000 kr.190.321.000 kr.-42,4 %
Rødovre91.820.000 kr.62.355.000 kr.-32,1 %
Billund33.854.400 kr.23.852.000 kr.-29,5 %
Fredensborg132.180.000 kr.93.487.000 kr.-29,3 %
Hedensted59.075.035 kr.43.457.000 kr.-26,4 %
Gladsaxe180.500.500 kr.133.188.000 kr.-26,2 %
Gentofte369.367.000 kr.275.310.000 kr.-25,5 %
Ikast-Brande33.552.500 kr.26.066.250 kr.-22,3 %

Største stigning i købesummen:

KOMMUNESUM I FEB 2017SUM I FEB 2018ÆNDRING
Køge85.434.000 kr.167.470.000 kr.96 %
Kerteminde21.505.000 kr.41.886.000 kr.94,8 %
Stevns27.630.000 kr.45.970.000 kr.66,4 %
Syddjurs38.145.000 kr.62.100.000 kr.62,8 %
Kolding103.805.266 kr.165.611.665 kr.59,5 %
Tønder10.714.000 kr.16.594.000 kr.54,9 %
Odense194.009.000 kr.298.941.500 kr.54,1 %
Greve107.335.000 kr.164.094.500 kr.52,9 %
Slagelse56.508.000 kr.86.021.000 kr.52,2 %
Norddjurs17.905.000 kr.26.836.000 kr.49,9 %

(Tabellerne viser samlede købesum for solgte huse i februar måned i henholdsvis 2017 og 2018. Kun kommuner, hvor der har været mere end 10 handler i hver af de pågældende måneder, er inkluderet i opgørelsen. Kilde: Boligsiden.dk)

Find mere om