Uenighed om hvem der skal betale ny moms på byggegrunde

Boligmarkedets aktører er uenige, om det er køber eller sælger, der skal afholde udgiften til momsen på byggegrunde, som indføres ved årsskiftet. Meget tyder på, at de nye regler vil presse priserne yderligere nedad.

Fra 1. januar 2011 skal der som noget nyt betales moms ved salg af byggegrunde. Men med mindre end tre måneder til de nye regler træder i kraft er der tilsyneladende ingen, der ved, hvem der bliver ramt af de nye momsregler.

”Regelsættet er fuldstændig uigennemskueligt – det fremgår simpelthen ikke, hvem der rammes”, siger formand for Dansk Ejendomsmæglerforening Steen Winther-Petersen.

Forvirringen står han ikke alene med. Boligsiden har nemlig talt med en række aktører på boligmarkedet. Alle er de ganske uenige om, hvad de nye momsregler på byggegrunde, kommer til at betyde.

Hos NCC, der udvikler og sælger boligprojekter og dermed også grunde, forventer man, at køber og sælger vil ende med at dele momsudgiften.

Køber og sælger deler

”Vi forventer ikke, at hele momstillægget vil blive absorberet af markedet. Det bliver nok 50 pct., der finansieres af grundsælger og 50 pct. af de nye kunder”, siger salgsdirektør hos NCC Kristina Olsen.

Hun forventer, at priserne på byggegrunde til enfamiliehuse vil stige til næste år: ”både som følge af de nye regler for moms og som følge af en ret kraftig stigning i efterspørgsel på velbeliggende byggegrunde”, siger Kristina Olsen.

Den forventning deler man imidlertid langt fra hos en af landets største ejendomsmæglerkæder, home.

”Momsen vil ikke gøre byggegrundene dyrere for køberne. Der er ganske enkelt ikke et marked, hvis priserne stiger, så vi forventer, at det bliver sælgerne, der kommer til at betale momsen”, vurderer Henrik Hauthorn Jensen, der er informationsmedarbejder hos home.

Grundpriser følger ikke det øvrige marked

Den vurdering skal holdes op imod prisudviklingen i de senere år. Ifølge tal fra www.boligsiden.dk er priserne faldet 15 pct. inden for de seneste 24 måneder og går man knap tre år tilbage, er de faldet med over 20 pct. Udviklingen er dermed stik modsat af det øvrige boligmarked, hvor priserne for længst har fundet et stabilt leje og sågar viser tegn på stigning flere steder i landet.

Hos Nordea tror man heller ikke på, at priserne kommer til at stige, så langt man kan se frem.

Sælgerne skal betale

”Jeg tror, sælgerne af byggegrunde må belave sig på, at de skal afholde den langt overvejende del af udgifterne i forbindelse med de nye momsregler. Aktiviteten i boligbyggeriet var sidste år på så lavt et niveau, som vi ikke har set herhjemme siden starten af 1950erne, og der er fortsat mange nybyggede boliger til salg. Derfor har jeg svært ved at se prisstigninger på byggegrunde i horisonten”, siger senioranalytiker hos Nordea Troels Theill Eriksen.

I Viborg Kommune, der for tiden har 380 parcelhusgrunde og 80 ha erhvervsarealer til salg, har man ikke den vilde lyst til at være konkret. Tværtimod afventer man udviklingen.

Kommune afventer

”Kommunen fastsætter normalt priserne for et kalenderår ad gangen, og vi regner ikke med, at vi fastsætter nye priser før december og med virkning fra januar. Så vi har endnu ikke noget bud på, hvorledes de nye regler vil påvirke priserne på kommunale grunde i Viborg”, siger Helle Blichfeldt fra Teknik & Miljø i Viborg Kommune.

Forvirringen over SKAT’s nye regler synes dermed total. Og ifølge ejendomsmæglerforeningens formand Steen Winther-Petersen rammer den nye lovgivning ikke kun købere og sælgere af byggegrunde.

”Det kan undre, at man fra politisk side vil indføre regler, der reducerer antallet af byggearbejdspladser og samtidig bremser salget af nye og mere energivenlige ejendomme.”

Private pludselig også omfattet

Dermed henviser han til, at SKAT blot få måneder før årsskiftet har annonceret, at også private bliver omfattet de nye regler, der ellers kun var tiltænkt erhvervsdrivende. Det betyder nemlig, at boligejere, der sælger deres bolig efter at have opført et nyt hus på en byggegrund, også bliver pålagt at betale moms af salget.

Derfor foreslår Dansk Ejendomsmæglerforening som minimum en overgangsordning, og helst at man udskyder momspligten i nogle år. Forsvinder momsfriheden på salg af ejendomme, er der nemlig ingen vej tilbage; så kan den ifølge EU’s regler nemlig ikke genindføres. Det giver dystre udsigter for nybyggeriet og i hvert fald er der total forvirring blandt markedets aktører.

Find mere om