Boligejernes største frygt er stigende skatter

I en ny afstemning på Boligsiden svarer en fjerdedel af de mere end 1.000 deltagende brugere, at deres største frygt som boligejere er, at skatterne stiger.

Vil boligskatterne stige eller falde, når de nye ejendomsvurderinger kommer næste år, og hvad sker der, når den nye boligskatteaftale træder i kraft i 2021?

Det er formentlig to af de spørgsmål, der rumsterer mest i hovederne på den fjerdedel af boligejere, der i en ny afstemning på Boligsiden har svaret, at deres største bekymring er højere skatter.

”Vi har nu i tre år spurgt, hvad boligejerne frygter mest, og hvor den største bekymring tidligere var, at det bliver umuligt at sælge boligen, er det nu potentielle skattestigninger, der rumsterer mest i maven på boligejerne. Som det er nu, kender boligejerne ikke niveauet på de nye ejendomsvurderinger, og derfor kan de heller ikke gennemskue, hvordan skattesatserne kommer til at se ud efter 2021. Det er den usikkerhed, som resultatet af den her afstemning er et udtryk for,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

En afstemning fra november sidste år viste da også, at halvdelen af de deltagende brugere forventede, at den nye boligskattereform ville påvirke deres økonomi negativt. Bekymringen for potentielle skattestigninger fylder altså hos rigtig mange boligejere.

”Det er bemærkelsesværdigt, at boligejerne er mere bekymrede for udviklingen i ejendomsværdiskat og grundskyld end for deres egen jobsikkerhed og deres boligs salgbarhed. Det bliver godt for boligejerne at få de nye ejendomsvurderinger næste år, så de kan få vished for, hvordan deres budget ser ud fra 2021,” understreger Birgit Daetz.

Færre end tidligere frygter stigende renter

I kraft af at de nye ejendomsvurderinger nærmer sig, er det naturligt, at der er flere boligejere end tidligere, der bekymrer sig om potentielle skattestigninger og disses påvirkning på den enkeltes privatøkonomi.

Derfor er det ved første øjekast også overraskende, at der nu blot er fire procent, der frygter stigende renter mest. Sidste år var det tal 10 procent. Der er dog en logisk forklaring på udviklingen, forklarer Birgit Daetz.

”Det er blevet mere populært at vælge fastforrentede boliglån end tidligere, og efter nogle år hvor der blev udstedt flest lån med variabel rente uden afdrag, er der nu flere, der vælger en løsning med fast rente med afdrag. Derfor er der færre boligejere, der bliver påvirket, når renterne på et tidspunkt stiger igen.”

Hvad bekymrer dig mest som boligejer?

Svar2019 (i %)2018 (i %)2017 (i %)
Højere skatter24,422,320,9
At miste jobbet21,319,622,5
Stigende energipriser1,42,42,8
Afslutning på afdragsfri periode på lånet2,32,53,9
Stigende renter4108,3
Faldende boligpriser18,817,413,4
At det bliver umuligt at sælge boligen23,822,426,6
Andet43,41,8

(Kilde: Boligsiden)

Afstemningens resultater
Afstemningen er foretaget blandt brugerne på Boligsiden i perioden 19. – 29. august 2019. I alt er der afgivet 1.165 svar til spørgsmålet:

Hvad bekymrer dig mest som boligejer?

Find mere om