Boligejere får mulighed for rettelser i 2022-vurderinger i særlige tilfælde

Foto: Unsplash

Nu kan boligejere i helt særlige tilfælde få rettet deres foreløbige ejendomsvurdering for 2022. Tilbuddet gælder eksempelvis, hvis der er ”markante fejl i beregningen”, skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fra 12. september har boligejere fået mulighed for at se den foreløbige vurdering af deres ejendom for 2022. Har du endnu ikke set din foreløbige ejendomsvurdering for 2022, kan du finde den her.

Det er den foreløbige 2022-vurdering, der vil danne grundlag for den boligskat, som boligejerne i første omgang står til at betale i 2024. Og grunden til, der er tale om en foreløbig vurdering, er, at de endelige vurderinger først ventes at være klar i 2025.

I den forbindelse har et politisk flertal besluttet, at boligejerne ikke får mulighed for at komme med klager og indsigelser i forhold til deres 2022-vurdering, før den endelige vurdering er klar i 2025.

Nu har Vurderingsstyrelsen dog meldt ud, at boligejere i særlige tilfælde har mulighed for at få rettet deres foreløbige vurderinger.

Det sker, efter der i medierne har været eksempler på 2022-vurderinger med ”tilsyneladende helt skæve værdier” eller ”meget store stigninger af især grundværdien”.

Det skriver Vurderingsstyrelsen selv i en pressemeddelelse.

”Det helt klare udgangspunkt er, at den foreløbige vurdering står fast – fordi den netop er foreløbig og vil blive reguleret efterfølgende ved den endelige vurdering. Men der kan være helt særlige tilfælde, hvor boligejeren kan få efterprøvet den foreløbige vurdering, hvis den afviger markant eller i øvrigt opfylder en række andre kriterier,” lyder det fra Claus Houmann, underdirektør i Vurderingsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Ønsker du at få ændret din foreløbige vurdering, skal du selv rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen.

Du kan læse mere om ændringer i de foreløbige vurderinger her.

LÆS OGSÅ: Nye ejendomsvurderinger er ude nu: Bliv klogere på dem her

Disse boligejere får mulighed for rettelser

Vurderingsstyrelsen uddyber, at der skal være tale om helt særlige tilfælde, før styrelsen vil tage de foreløbige vurderinger op til revision.

Det gælder eksempelvis, hvis der er tale om ”markante fejl i beregningen”, lyder det. 

I pressemeddelelsen skriver Vurderingsstyrelsen, at blandt andet følgende situationer kan give anledning til rettelser i den foreløbige vurdering:

Boligsælgere og boligkøbere

De boligejere, der står over for et salg af boligen, får mulighed for ændringer i den foreløbige vurdering. Det gælder eksempelvis, hvis den pris, som en ejendomsmægler forventer at kunne sælge boligen for, afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 procent. 

Det samme princip gælder for de købere, der står til at købe en ejendom, der afviger mere end 20 procent fra den foreløbige 2022-vurdering. I de tilfælde har boligkøberen ret til at få den foreløbige vurdering rettet til den pris, som boligen er handlet til.

Nybyg, renovering og store ændringer

I nogle tilfælde er der i den foreløbige vurdering ikke taget højde for, hvis en bolig har fået en tilbygning, en ny bygning eller en ombygning, som har betydning for boligens værdi. Her er der mulighed for at kunne få ændret den foreløbige vurdering, hvis det kan dokumenteres, at boligen er blevet ændret i et sådant omfang, at den ville blive omvurderet på almindelig vis.

Fritagelse af grundskyld eller undtagelse fra vurdering

De boligejere, som kan dokumentere, at der er årsag til, at de kan blive delvist eller helt fritaget af grundskyld eller undtaget fra vurdering, og der ikke er taget højde for dette i den foreløbige vurdering, kan 2022-vurderingen blive ændret.

Grundværdi fastsat af højere instans

I de tilfælde, hvor en højere instans – eksempelvis domstolene – har fastsat en ejendoms værdi til en bestemt størrelse per 1. januar 2022, kan boligejeren få den foreløbige vurdering ændret. 

Find flere oplysninger på Vurderingsstyrelsens hjemmeside her.

Se videoen og få en kort introduktion til den nye boligskat

Find mere om