Skær 24 år af bankens dyre boliglån

Foto: Pixabay

Boligkøbere bliver ikke rådgivet godt nok i bankerne, der “glemmer” billige realkreditlån. Det skriver Epn i dag. Boligsiden.dk bringer her et uddrag af artiklen.

Kommende boligkøbere kan ved at gå imod bankens rådgivning og i stedet søge lånedækning i realkreditten sikre sig en besparelse på hundredtusinder af kroner forbindelse med boligkøbet.

Det skriver FinansBureauets Nyhedsmagasin, der med hjælp fra BRFkredit har regnet på besparelserne ved at bruge realkreditlån i stedet for bankernes boliglån eller pantebreve.

Og ifølge opgørelsen er der bemærkelsesværdige store beløb at spare for boligkøberne, skriver Epn.dk i dag.

Skær 24 af løbetiden

Faktisk vil en nybagt boligejer kunne skære næsten 24 år af det dyre boliglån, der finansierer den sidste del af boligens pris.

For en bolig til 1 mio. kr. betyder det en samlet rentebesparelse på knap 250.000 kr. før skat, viser beregninger, BRFKredit har lavet for FinansBureauets Nyhedsmagasin.

Udgangspunktet for regneeksemplet er en boligkøber, som har finansieret boligen gennem de traditionelle kombinationer af realkreditlån og boliglån i banken eller pantebrev.

Beregningerne viser, at uden undtagelse er boliglånet eller pantebrevet højere forrentet end realkreditlånet – aktuelt er renten på det billigste afdragsfrie flekslån i realkreditten under 2 procent, mens renten på et boliglån i banken oftest ligger på omkring 7 til 10 procent i rente.

Stil afdragene i bero

I regneeksemplet fra FinansBureauets Nyhedsmagasin fremgår det, at det er god idé at låne den størst mulige del af den samlede gæld gennem realkreditinstituttet, og så lille en del af den samlede gæld i banken eller andre steder. Og ligeledes er det en god idé at få det højtforrentede boliglån ud af verden så hurtigt som muligt.

Ved at stille afdragene i bero på realkreditlånet sparer man nemlig en betragtelig pose penge i månedlig ydelse. En besparelse der i stedet kan bruges til at forhøje ydelsen på det højt forrentede boliglån. Som konsekvens heraf kan boliglånet indfries langt hurtigere, hvorved boligejeren samlet set sparer rigtig mange rentekroner.

Find mere om