Kommuner sløjfer bopælspligten

Foto: Boligsiden

16 kommuner har valgt at sløjfe bopælspligten i store dele af kommunen. Det frigiver op i mod 19 procent af Danmarks samlede areal, hvor du nu kan købe bolig uden at forpligte dig til at bo hele året. Boligsiden.dk har set på det nye danmarkskort.

Når boligkøberne ikke hænger på træerne, må man tage andre midler i brug for at få nyt blod til byen. Flere kommuner har taget konsekvensen af den faldende efterspørgsel på ejerboliger og fjernet bopælspligten i håbet om at få flere tilflyttere til byen – også selvom det ikke bliver permanente, nye borgere. Det er blandt andet flere af ø-kommunerne sammen med kommuner som Vesthimmerland, Slagelse og Vordingborg, der har lempet reglerne. Flere af kommunerne har dog fastholdt kravet om helårsbeboelse i en række byområder.

”Der er ingen tvivl om, at kommunerne da helst så, at tilflytterne ville blive boende hele året, men mange har vurderet, at det er bedre for lokalsamfundet, at de tomme boliger får en ejer og derfor også bliver vedligeholdt, i stedet for at boligerne står og forfalder. Og så er der jo også en chance for, at tilflytterne bliver så glade for kommunen, at de vælger at slå sig ned merer permanent”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

De ny muligheder for at købe en ekstra bolig som sommerhus og fristed er også en mulighed for at teste nye områder af på danmarkskortet, hvis man har en drøm om at bo et andet sted, men ikke er klar til at tage springet fuldt ud.

Flexboliger som alternativ

Alternativet til fjernelsen af bopælspligten er flexboligtilladelsen, som stadig flere kommuner bliver tilhængere af. Som boligejer kan du i nogle områder af Danmark få lov til at tilsidesætte bopælspligten og altså bruge det, der ellers var en helårsbolig, som sommerhus. Tilladelsen skal søges hos den kommune, huset ligger i. Tilladelsen følger ikke huset, men gives til boligejeren, og tilladelsen skal fornys, hvis boligen skifter ejer.

Flexboligordningen blev indført for at få gang i boligsalget i nogle af yderkommunerne og for at sikre, at nogle af de tomme boliger fik en ejer og blev vedligeholdt. Samtidig er rationalet, at selv halvtidsborgere er bedre end ingen borgere, og i og med at kommunerne uddeler tilladelserne i hvert enkelt tilfælde, kan de hurtigt regulere, hvis de ikke ønsker flere flexboligejere i kommunen.

Minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, har forståelse for kommunernes beslutning og udtaler til Jyllandsposten:

”Undersøgelser viser, at flere mennesker i fremtiden vil have to boliger. Derfor har vi indført flexboligordningen. Alternativet er spøgelsesbyer med tomme huse hele året”.

Kommuner, der helt eller delvist har afskaffet bopælspligten:

 • Bornholm
 • Fredensborg
 • Guldborgsund
 • Jammerbugt
 • Langeland
 • Lemvig
 • Læsø
 • Morsø
 • Ringkøbing-Skjern
 • Samsø
 • Slagelse
 • Thisted
 • Vesthimmerland
 • Vordingborg
 • Ærø

Sådan gjorde vi
Listen over kommuner er bygget på informationer, der er offentligt tilgængelige fx på kommunernes egne websites og i avisartikler om ændringerne i bopælspligten.

Find mere om