Hver tredje villa står til salg i under tre måneder

Omkring 30 pct. af de huse, der sættes til salg, bliver fjernet fra ejendomsmæglernes butiksvinduer i løbet af tre måneder. Det er væsentligt flere, end da boligkrisen kradsede mest.

Massive prisfald på boliger og voldsomme rentedyk har efter en historisk nedfrysning varmet boligmarkedet så meget op, at op imod 30 pct. af alle huse i dag højest står til salg i tre måneder.

Det er en stor fremgang fra tiderne i efteråret 2008 – i den økonomiske krises første måneder – hvor tallet var en hel del lavere; nemlig cirka 18 pct. Det viser nye tal fra Boligsiden.dk.

”For halvandet år siden var det mindre end hver femte villa, der stod til salg i maksimalt tre måneder. I dag er det snarere hver tredje enfamiliehus, der bliver fjernet fra internettet inden for 90 dage”, siger kommunikationschef hos Boligsiden Birgit Daetz.

Svarer til det faktiske salg

Når en bolig er fjernet fra internettet, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den også er solgt. Men når en bolig fjernes fra nettet inden for en eller tre måneder, er en bolighandel typisk årsagen herfor. Derfor mener Birgit Daetz, at tallene er meget retvisende og det kan flere mæglere bekræfte. Der er kommet mere gang i bolighandlerne flere steder herhjemme.

”Tallene stemmer meget godt overens med de indberetninger, vi får fra ejendomsmæglerne over deres faktiske salg. Med til historien hører dog også, at boligmarkedet var næsten gået helt i stå i slutningen af 2008 og det meste af sidste år”, siger Birgit Daetz.

Ser man på andelen af enfamiliehuse, der er taget af internettet allerede efter højest en måned i udbud, fremgår det af tallene, at også den del er i vækst. I dag er det 10 pct. af husene, der står til salg i en måned eller mindre; det er en fordobling i forhold til december 2008. Her lå tallet på 4,9 pct.

Knap 40 pct. solgt på tre måneder

Markedet kommer altså fra et historisk lavpunkt i begyndelsen af den økonomiske krise, og der er fortsat et stykke vej at tilbagelægge, før tiderne bliver lige så gunstige som i ”gamle dage” – før krisen satte infd.

”I begyndelsen af 2008 blev fire ud af 10 huse solgt på tre måneder, mens knap hver femte kun nåede at stå til salg i en måned. Og ser man på styksalget, er der også stor forskel”, forklarer Birgit Daetz:

”Dengang forsvandt der over 9.000 huse fra mæglernes salgshylder i de bedste måneder, og selv om der altså nu er kommet mere gang i markedet efter den store nedtur, så er det immervæk stadigvæk under 2.000 villaer, der bliver taget af nettet hver måned.

Opgav hussalget

Et par andre væsentlige årsager til faldet i antal fjernede huse er for det første, at der bliver sat færre huse til salg i dag. For det andet flygtede mange boligejere fra markedet, efterhånden som priserne raslede ned. Prisfaldet blev simpelthen for stort til, at man ville sælge. Derfor valgte mange at blive boende og vente på bedre tider, og salget blev simpelthen opgivet og huset taget af nettet igen.

I dag er boligsalget imidlertid velovervejet, udbudsprisen er blevet mere realistisk i forhold til købernes forventninger, og derfor er det ikke helt misvisende, at op imod hver tredje boligsælger får solgt sit hus i løbet af de tre første måneder af udbudsperioden.

Find mere om