Huskøbere tyvstarter jagtsæsonen

Foto: Boligsiden

Salget af villaer og rækkehuse på Fyn steg med hele 14,6% i årets 3. kvartal, og København følger pænt efter. I resten af landet er billedet mere broget.

Mens startskuddet til den almindelige sæson for jagt på ænder, hjorte og andet vildt først lød den 1. oktober, har de fynske og københavnske huskøbere i år taget forskud på jagtsæsonen.

Der er nemlig de to steder blevet nedlagt masser af bytte i form af villaer og rækkehuse i månederne juli til september.

Alene på Fyn steg antallet af huse, der er fjernet fra internettet i løbet af kvartalet, med 14,6%. Til sammenligning er stigningen for de seneste 12 måneder knap tilsvarende 14,1%. Det viser tallene i den nyeste kvartalsrapport fra Boligsiden.dk.

Rapporten indeholder tal over udviklingen i markedet for enfamiliehuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Og tallene indikerer et klart øget salg af villaer og rækkehuse på Fyn.

Færre varer – flere købere

”Det er ikke en garanti, at huset er solgt, fordi det er fjernet fra salgsstederne på internettet”, siger kommunikationschef hos Boligsiden.dk Birgit Daetz og fortsætter:

”Men det er en påfaldende stigning på blot ét kvartal – der i øvrigt cementerer et helt års positiv udvikling – når man sammenholder med, at udbudspriserne i perioden er faldet med 0,9 procent. Og samtidig er der 6,2 procent færre udbudte huse på Fyn. Der er altså mindre at vælge imellem og til en lavere pris, så det er nok ikke helt skævt, at salget er steget med knap 15 procent de sidste tre måneder.”

Færre varer på hylderne til en stabil pris, giver flere interesserede købere, og den fine udvikling følges til dels op i København. Her er der fjernet 9% flere huse i 3. kvartal, og inden for det seneste år er stigningen 30%.

Også godt flere steder i Jylland

”De tal hænger fint sammen med de salgstal, vi hører fra ejendomsmæglerne; hovedstaden går forrest i udviklingen – både i opgangs- og nedgangstider”, siger Birgit Daetz.

Den sunde udvikling synes også at have forplantet sig til flere steder i Jylland; i Syd- og Østjylland har der været et stigende salg igennem de seneste 12 måneder – og inden for sidste kvartal er stigningen på 7,1% i Sydjylland og 7,1% i Østjylland.

I Vestjylland er hussalget faldet med 1,3% gennem det seneste år, men den udvikling er vendt til et plus på ét procentpoint i 3. kvartal.

Hussalg falder i Nordjylland

Nordjylland halter derimod efter, om end det går den rigtige vej.
”Faldet i antal huse, der er taget af nettet, har været på 3,4 procent over de sidste 12 måneder, men kun 0,1 procent fra juli til september”, fastslår Birgit Daetz.

Også på Sjælland er billedet temmelig broget. Københavns omegn og Nordsjælland har været blandt de områder, der har måttet stå model til de mest massive prisfald. Men det er også her, udviklingen først er vendt til det bedre.
I løbet af de sidste 12 måneder er der fjernet 16,5% flere huse i Københavns omegn, men i det seneste kvartal registrerer Boligsiden en tilbagegang på 3,3%. I Nordsjælland er tilbagegangen 5,5% i de sidste tre måneder.

Skidt udvikling på Bornholm

På Østsjælland står udviklingen nærmest i stampe, idet niveauet for 3. kvartal 2009 er identisk med kvartalet forinden. Derimod er der bedring at spore i Vest- og Sydsjælland. Her er et fald på 1,7% for et helt år vendt til en stigning på 4,1% flere fjernede huse i de sidste tre måneder.

Helt gal er den imidlertid på Bornholm; her er der fjernet 195 huse fra internettet i 3. kvartal. Det er en tilbagegang på 22,6% i forhold til 2. kvartal i år. Set over det seneste år er udviklingen alligevel på positive 3,7%.

Hvor jagten på huse allerede er gået ind visse steder, er det bare at håbe, at boligkøberne i resten af landet holder sig til sæsonen og lader oktober være begyndelsen på en ny omgang boligjagt.