Høj byggeaktivitet i boligbyggeriet i 2011 svandt hurtigt ind

Foto: Boligsiden

Sidste år bød på høj aktivitet i boligbyggeriet. Byggeriet steg i gennemsnit 6 pct. hen over året. Ifølge Realkreditrådet er den høje byggeaktivitet er formentlig primært drevet af de ændrede momsregler på byggegrunde og svandt derfor hurtigt ind. Læs mere på www.boligsiden.dk.

Øget byggeaktivitet i boligbyggeriet sidste år har skubbet beskæftigelsen i vejret og bidraget positivt til en branche, der har været hårdt presset gennem de seneste tre år. Det skriver Realkreditrådet i en pressemeddelelse.

Byggeaktiviteten steg i 2011. Det kan måles i antallet af boliger under opførelse, der er steget med 6 pct. hen over året. Den forholdsvis høje aktivitet følger i kølvandet på tre meget trange år i byggebranchen.

Den høje byggeaktivitet kan også ses på antallet af beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen til nybyggeri og tilbygninger. Beskæftigelsen udviklede sig positivt igennem hele 2011 og steg med hele 18 pct.

“Der opstod i forlængelse af finanskrisen en pukkel af udsat boligbyggeri. Mange byggeprojekter blev sat i bero, og byggegrunde blev lagt øde hen, fordi det ikke var rentabelt at bygge. I 2011 er der igen taget hul på byggeriet. Det har ført til øget beskæftigelse i branchen, og det er jo positivt nyt for dansk økonomi. Aktiviteten afspejles også i et øget realkreditlån til branchen,” siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Påbegyndte boliger gik kraftigt op – og hurtigt ned

Den højere aktivitet i nybyggeriet tog til i sidste halvdel af 2010, hvor antallet af påbegyndte boliger steg kraftigt. Alene i 4. kvartal 2010 steg antallet af påbegyndte boliger med 107 pct. set i forhold til samme periode i 2009.

Stigningen fortsatte ind i 2011. Men luften gik hurtigt af ballonen, og i 4. kvartal 2011 kunne der så igen observeres fald i antallet af påbegyndte boliger.

Ændrede momsregler pr. 1. januar 2011

Den kraftige, men kortvarige, stigning i påbegyndt boligbyggeri omkring årsskiftet 2010/2011 hænger formentlig sammen med ændrede momsregler for byggegrunde. Fra og med 1. januar 2011 blev byggegrunde momspligtige, med mindre byggeriet var påbegyndt i 2010.

“De ændrede momsregler gjorde, at det i mange tilfælde kunne betale sig at sætte gang i byggeriet på de tomme byggegrunde rundt omkring i landet. Det er formentlig primært det, der har drevet den høje byggeaktivitet i 2011. Men effekten er kortvarig, så aktiviteten er hurtigt svundet ind igen, og det sidste kvartal af 2011 bød faktisk på tilbagegang i byggeaktiviteten. Branchen selv forventer også tilbagegang de første måneder af 2012,” fortsætter Ane Arnth Jensen.

Find mere om