Historisk set relativt få tvangsauktioner i 2011

tvangsauktioner

Foto: Pixabay

Tvangsauktionerne steg marginalt fra 469 i november til 474 i december. Men historisk set blev 2011 langt fra slemt, hvad angår det samlede antal tvangsauktioner. Det skriver Nykredit i en pressemeddelelse i dag. Læs nyheden her på www.boligsiden.dk.

Selv om en tvangsauktion for den enkelte familie er en kedelig oplevelse, er det på makroplan positivt, at det trods alt stadig er sjældent, at danske boligejere ender med at få deres bolig solgt på tvangsauktion. Dagens tal, som runder 2011 af, bekræfter det relativt lave antal tvangsauktioner, husholdningerne har måttet gennemleve siden krisen tog fat i 2008.

Lavt renteniveau fungerer som bolværk

Efter vores vurdering er det om noget det ekstremt lave renteniveau, der i disse år fungerer som et bolværk mod problemer med at betale terminerne og i sidste ende måske en tvangsauktion. I de første dage af 2012 har realkreditrenterne fortsat stimen af rekorder, senest manifesteret ved den historiske åbning af et 30- årigt 3,5% fastforrentet lån.

I lyset af prisfaldene på boligmarkedet, som – drevet af bl.a. gældskrise og øget usikkerhed – tiltog i 2011, er der ingen tvivl om, at husholdningernes mulighed for at opnå en lavere rentebyrde er med til at lægge en dæmper på tvangsauktionerne. Det kan være temmelig værdifuldt i en tid, hvor arbejdsmarkedet også har sine udfordringer, og der ikke er udsigt til snarlig bedring.

Langt fra rekordåret 1990

Sammenlignes antallet af huse og lejligheder på tvangsauktion i 2011 med det triste rekordår 1990, hvor 15.000 helårsboliger blev kundgjort på tvangsauktion, var niveauet i året, der gik, kun ¼ af antallet i 1990. Dermed ikke sagt, at 2012 vil byde på bedring i form af færre tvangsauktioner.

Vi vurderer, at nettoledigheden kun stiger en smule herfra. Imidlertid må vi dog sande, at de relativt kraftige boligprisfald i 2011 formentlig vil øge antallet af tvangsauktioner, simpelthen fordi prisfaldene har reduceret friværdierne og øget den gennemsnitlige belåningsgrad.

• Tvangsauktionerne steg fra 469 i november til 474 i december
• Flere på tvangsauktion end i lavpunktet 2007, men kun ¼ af niveauet i 1990
• Tvangsauktionerne vil være svagt stigende i 2012

Find mere om