Flere køber sommerhus i fællesskab

Der er sket en stigning i antallet af solgte sommerhuse, som ejes af flere parter. Foto: Boligsiden.

Det er blevet mere populært at købe sommerhus sammen med andre. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden, hvor udviklingen i første kvartal af 2020 sammenlignet med samme periode sidste år fremgår.

Sommerhuset har stået højt på mange danskeres ønskeliste i år, og et rekordhøjt antal har tilmed realiseret drømmen og købt et sommerhus.

Dermed er der lagt op til mange timers hygge i nye rammer. Og for de fleste en bolig mere, der skal vedligeholdes.

Men efter alt at dømme bliver en del af årets nyslåede sommerhusejere ikke alene om at varetage de praktiske forpligtigelser. Nye tal fra Boligsiden viser nemlig, at der er sket en stigning i antallet af solgte sommerhuse, som ejes af flere parter.

Boligsiden har undersøgt, hvordan udviklingen har været i antallet af sommerhussalg i første kvartal, hvor der er registreret flere ejere, der bor på forskellige adresser.

Og sammenlignet med første kvartal sidste år, er der tale om en stigning fra sidste års 230 solgte sommerhuse til 321 solgte sommerhuse i første kvartal 2020.

”Det skal selvfølgelig bemærkes, at det samlede antal solgte sommerhuse også steget en del i perioden. Og der skal også tages højde for, at det er forholdsvis små tal, vi her ser på. Men hvis vi ser på hvor stor en andel de fællesejede sommerhuse udgør af det samlede salg, er der tale om en stigning fra 12 til 14 procent i de to kvartaler. Så der er kommet flere af denne slags handler, selvom det endnu er for tidligt at sige, om der er tale om tendens,” siger Kasper Fredløv Sonberg, der er boligøkonom hos Boligsiden.

Størstedelen vil være eneejer

De fællesejede sommerhuse er oplagte i for eksempel de tilfælde, hvor flere parter i familien ønsker at have et fælles mødested. Det kan være børnefamilien, der bor i lejlighed til hverdag, som køber et sommerhus sammen med den ene parts forældre. Dermed er der skabt en fælles base, hvor hele familien kan samles til jul, påske og forlængede weekender.

Men som nævnt er det fortsat langt de fleste handler af sommerhuse, der sker med kun én ny ejer på købsaftalen. Og det falder fint i tråd med de svar, som brugerne af Boligsiden har givet i en ny afstemning.

Her svarer 52 procent af deltagerne ”nej” til spørgsmålet: ”Hvis du skal købe sommerhus, overvejer du så at købe det sammen med andre?”.

Det er en lille stigning i forhold til sidste gang, Boligsiden stillede dette spørgsmål. Tilbage i september 2019 svarede 48 procent ”nej” til samme spørgsmål.

Til gengæld er andelen, der svarer ”ja, sammen med mine voksne børn” steget fra fem til seks procent, hvilket passer godt i tråd med Boligsidens nye tal for de fællesejede sommerhuse.

Sådan gjorde vi:

Afstemningen er foretaget blandt Boligsidens brugere i perioden 25. juni til 9. juli 2020. I alt er der afgivet 1.052 svar til spørgsmålet:

”Hvis du skal købe sommerhus, overvejer du så at købe det sammen med andre?”

Udviklingen i fællesejede solgte sommerhuse:

PeriodeAntal solgte fællesejedeAntal solgte i altAndel af fællesejede
1.       kvartal 20192301.87512%
1.       kvartal 20203212.32014%

(Tabellen indeholder antallet af solgte sommerhuse i 1. kvartal i de to år, hvor der er flere ejere, som ikke bor på samme adresse samt antal solgte i alt. Kilde: Boligsiden)

Find mere om