De unge køber fortsat bolig selv om priserne stiger

De seneste års prisstigninger på boligmarkedet har ikke sat en kile i købelysten hos de unge boligkøbere. Tal fra Nordea Kredit viser derimod, at andelen af unge købere har ligget stabilt de seneste år.

På trods af stigende boligpriser udgør de unge boligkøbere fortsat en stabil andel af den samlede køberskare. I 2018 var hver femte, der fik godkendt et lån til køb af bolig i Nordea Kredit, under 30 år, og andelen har ligget stabilt de seneste mange år, viser en ny opgørelse, som realkreditinstituttet har lavet for Boligsiden.dk.

Det er dog ganske nærliggende at tro, at de unge i et marked, hvor bankerne er blevet mere strikse omkring forholdet mellem gæld og indtægt, er blevet mere udfordret. Sådan lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit.

”Min tese var, at færre unge køber bolig i takt med, at priserne er steget, og God Skik-reglerne er blevet implementeret. Reglerne betyder, at man ikke har adgang til de risikable lån, hvis man har brug for at låne mere end fire gange husstandsindkomsten og mere end 60 procent af boligens værdi. Men hypotesen må afvises, når vi ser på tallene. Konklusionen er, at de unges boligdrømme ikke bliver påvirket mere af konjunkturerne end andre boligkøberes,” siger hun, og tilføjer:

”De unge kan således ikke kaldes letpåvirkelige. Tallene tyder nemlig på, at de ikke reagerer stærkere på mediernes overskrifter om eksempelvis kraftigt stigende boligpriser end andre aldersgrupper. I hvert fald udgør deres andel af de samlede ejerskifter en meget konstant andel.”

Flere unge i de store byer

På tre år er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på ejerlejligheder på landsplan steget omkring 5.400 kroner. På markedet for huse lyder stigningen på lige knap 1.500 kroner, viser en sammenligning af priser i februar i år og februar 2016. Tallene stammer fra Boligsidens Markedsindeks.

Boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, Birgit Daetz, er ligeledes overrasket over, hvor stabil den aldersmæssige køberfordeling ser ud.

”Det er især overraskende, fordi indbyggernes gennemsnitsalder er lavere i de store byer, hvor priserne er steget mest. Min forventning var derfor et lille fald i andelen af unge købere i 2018, hvor lånestramningerne fik mærkbare konsekvenser for markedet i København, hvor handlen af ejerlejligheder lige nu ligger på et usædvanligt lavt niveau,” siger hun.

Både andelen af købere under 30 år i København, men også i Aarhus, er dog lige så stabile som på landsplan, lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.

En forsigtig køberskare

Chefanalytikeren pointerer, at den stabilitet, de unge udviser på boligmarkedet, også gør sig gældende under andre forhold, end dem vi ser lige nu. Der er derfor heller ingen nævneværdige udsving at spore i forbindelse med rentefaldet i 2015.

”I 2015 oplevede vi for første gang nogensinde negative renter, lånene var historisk billige, og boligpriserne var kraftigt stigende, men heller ikke det fik de unge til at gå mere bolig-amok end andre aldersgrupper. Det er for så vidt positivt, at de unge ikke agerer mere impulsivt end andre aldersgrupper,” siger Lise Nytoft Bergmann.

”De unge købere er som regel førstegangskøbere, og det er et segment, der udviser mere forsigtighed, fordi de ikke kender markedet og hele processen omkring et køb. Det kan være en forklaring på deres stabile adfærd,” supplerer Birgit Daetz

Udvikling i andelen af boligkøbere fordelt på alder:

(Opgørelsen er baseret på boligkøbere, der har optaget realkreditlån i Nordea Kredit. Kilde: Nordea Kredit)

Find mere om