10 pct. af alle villaer er kun til salg i en måned

Foto: Boligsiden

Selv om danskerne sætter flere og flere villaer og rækkehuse til salg, stiger andelen af huse, der står til salg i en måned eller mindre. Det viser tal fra www.boligsiden.dk.

I dag bliver mere end hvert 10. enfamiliehus fjernet fra internettet allerede i løbet af den første måned. Det er en stigning i forhold til sidste år. Her var det nemlig kun hver 11. bo-lig, der blev taget af internettet inden for en måned. Det viser dugfriske tal fra www.boligsiden.dk.

”Når vi sammenligner med i fjor, er der flere boligsælgere, som fjerner huset fra internettet allerede i løbet af den første måned, efter det er sat til salg. Det er en indikator på, at husene bliver solgt inden for den første måned, og det viser, at boligmarkedet har klaret sig flot gennem 2010. Mange boligsælgere er altså blevet skrappere til at komme af med huset hurtigt,” siger Boligsidens kommunikationschef Birgit Daetz.

20 % københavnske huse væk på en måned

Der er imidlertid store geografiske forskelle. Og det er måske ikke overraskende, at det er København og forstæderne til hovedstaden – samt Nordsjælland – hvor hussælgerne hur-tigst kommer af med villaen.

”I København steg andelen af huse, der blev fjernet efter henholdsvis en og tre måneder, gennem 2009. Tallet har holdt sig på et stabilt, højt niveau i 2010, hvor hvert femte hus nu bliver fjernet fra internettet inden for den første måned. Det samme gælder for forstads-kommunerne til hovedstaden samt Nordsjælland – og i øvrigt også i Nordjylland”, fastslår Birgit Daetz.

Status quo på hussalg inden for tre måneder

Mens der er fremgang at spore for huse, der tages af markedet inden for den første ud-budsmåned, hersker der status quo i 2010 på antallet af villaer eller rækkehuse, der fjernes fra internettet inden for de første tre måneder.

”Dette niveau er meget stabilt sammenlignet med sidste år – det er mindst hver fjerde hus, der bliver fjernet fra internettet inden for de første tre måneder. Hermed holder boligmar-kedet fint farten i 2010. Det skal ses i lyset af, at antallet af boliger, der bliver udbudt til salg, er steget i år sammenlignet med 2009,” siger Birgit Daetz.

Hvert 3. hus i Århus væk på tre måneder

I Østjylland – ført an af Århus – samt i Østsjælland og København bliver over 30 pct. af husene taget af internettet – og dermed formodentlig solgt – i løbet af 90 dage.

Samlet set kommer der altså flere huse til salg, men andelen, der fjernes fra internettet in-den for den første måned i udbud stiger. Samtidig er det 25 pct., der er væk inden for må-neder. Dermed tyder alt på, at de danske boligsælgere er blevet bedre til at få solgt huset i en fart.

Find mere om