10 pct. af alle huse står stadig kun til salg i en måned

Foto: Boligsiden

På trods af at udbuddet af huse til salg i disse uger bare stiger og stiger, står hvert 10. hus stadig kun til salg på internettet i en måned eller mindre. Men der er store regionale forskelle. Det viser tal fra www.boligsiden.dk

Antallet af villaer og rækkehuse til salg bare stiger og stiger. Men selv om der er mange flere varer på ejendomsmæglernes hylder, går salget ikke langsommere. Det fremgår af en opgørelse fra landets mest besøgte boligportal, www.boligsiden.dk.

På landsplan bliver hvert 10. enfamiliehus nemlig fjernet fra ejendomsmæglernes vinduer inden for den første måned, efter de er sat til salg. Det er den samme andel som i starten af december, da www.boligsiden.dk sidst lavede en tilsvarende opgørelse.

”Der står næsten 10 pct. flere enfamiliehuse til salg i dag sammenlignet med for fem måneder siden. Alligevel bliver den samme andel af de udbudte huse – altså hvert tiende – fjernet fra internettet inden for én måned, fra de sættes til salg”, forklarer Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Som www.boligsiden.dk’s opgørelse også viste for fem måneder siden, er der store regionale forskelle på hvor stor en andel af enfamiliehusene, der fjernes inden for den første måned i udbud.

18 % væk i København

I København By er det således helt op imod 18 pct. af husene, der kun når at stå til salg i højest en måned, mens tallet i Øst- og Nordsjælland ligger på cirka 13 pct.

I landsdelene Fyn samt Vest- og Sydsjælland er det kun godt 5 pct. af husene, som bliver fjernet i løbet af en måned. I Vestjylland ligger andelen på godt og vel 7 pct.

”I disse tre landsdele er andelen lavest, mens de resterende landsdele – Syd-, Øst- og Nordjylland, samt Bornholm og Københavns Omegn – rammer lige ned i landsgennemsnittet, som altså er på 10 pct.”, fastslår Birgit Daetz.

Fornuftig udvikling

Også når det gælder andelen af huse, der står til salg i maksimum tre måneder, er markedet helt stabilt. Nøjagtig som i begyndelsen af julemåneden i fjor er det i dag hvert fjerde hus, der fjernes fra internettet inden for tre måneder. Sådan har det i øvrigt set ud over det sidste halvandet års tid.

”Men også her er der geografiske forskelle, og igen er det København, forstæderne og Nordsjælland, der fører an med omkring mere end hvert tredje hus, som fjernes inden for de tre første måneder i udbud. Og igen er det Vest- og Sydsjælland samt Fyn, der må lide den tort at ligge bagest. Her er andelen på cirka 15 pct.”, siger Birgit Daetz og slutter:

”Men alt i alt er det en fornuftig udvikling, at tallene stort set er de samme som ved udgangen af sidste år, for der er som nævnt op imod 10 pct. flere enfamiliehuse til salg i dag. Det får mig til at konkludere, at udbudspriserne løbende bliver mere realistiske, samtidig med at køberne er mere positivt stemte for at slå til på den rigtige handel.”

Find mere om