Søg om erstatning for stormen i november

Foto: Boligsiden

Stormrådet under staten giver nu mulighed for at søge erstatning efter stormflod i november. Det skriver Epn i dag. Læs nyheden på www.boligsiden.dk og se, om du kan søge erstatning.

Der er hjælp forude for de boligejere, landmænd og virksomheder, der blev kraftigt berørt at den voldsomme storm i november.

Stormrådet har netop afgjort, at der var tale om stormflod i det nordøstlige Sjælland og i visse områder omkring Limfjorden, da vandstanden i de danske farvande steg i perioden fra 25. til den 28. november i år. Det skriver epn.dk i dag.

Fik du læst: Prisnedslag på luksusvilla på Østerbro svarer til købet af fem andre huse i bydelen

Skader på bygninger

Stormrådets afgørelse giver mulighed for, at virksomheder og private kan søge erstatning under stormflodsordningen for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af den forhøjede vandstand, når disse skader ikke dækkes af forsikringsselskaberne.

Muligheden for at søge erstatning omhandler følgende geografiske områder:

Jylland: Den vestlige del af Limfjorden fra Oddesundbroen mod vest til Aggersundbroen mod øst.
Sjælland: Sjællands nordkyst samt Øresundskysten fra Sjællands Odde mod vest inklusive fjordene, Amager og Saltholm til Avedøre Holme ved København mod øst.

Stormrådets beslutning bygger på vandstandsmålinger fra bl.a. DMI og udtalelse fra Kystdirektoratet om højvandssituationen d. 25.- 28. november.

Frist til februar 2012

Private eller virksomheder, som ønsker at anmelde en skade, skal anmelde skaden til det forsikringsselskab, hvor de har deres brandforsikring. Anmeldelsen skal ske senest den 1. februar 2012.

Anmeldelsen skal ske på et særligt anmeldelsesskema, som kan hentes på Stormrådets hjemmeside www.stormraadet.dk eller rekvireres hos ens forsikringsselskab.

Når skaden er anmeldt, sender forsikringsselskabet skadeanmeldelsen til Stormrådet. Stormrådet får takseret skaden og træffer afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelse om erstatning beror på en konkret vurdering af de enkelte skader.

Læs mere om Stormrådet

Find mere om