Realkreditinstitut advarer mod egne lån

flerfamiliehuse

Foto: Boligsiden

En ny afgørelse fra Skat betyder, at andelshavere i lighed med boligejere nu kan få lån via realkreditten – og dermed lavere renter. Realkredit Danmark advarer imidlertid mod modellen.

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet!
Så kontant og barsk lyder udmeldingen fra Realkredit Danmark (RD), efter at Skat har åbnet for, at andelsforeninger fremover kan optage realkreditlån og låne pengene videre til andelshaverne.

Fordelen og formålet er at give andelshaverne en mulighed for at optage billigere og mere rentesikre lån, end de hver især ville kunne opnå ved at optage lån på andelsbeviset i et pengeinstitut. Her er renten som bekendt højere.

Ifølge en analyse fra RD er der imidlertid en række ulemper ved løsningen. Foreningen selv eller dens administrator skal nemlig lave den kreditvurdering, som banken normalt foretager af låneansøgeren.

Tvangsauktion kan blive konsekvensen

Er kreditvurderingen ikke fyldestgørende, kan det betyde, at andelsboligforeningen yder for store lån til en andelshaver, der reelt ikke har økonomi til at klare afdragene. Og så hænger foreningen på krogen.

”Hvis én andelshaver ikke betaler til tiden, hæfter de andre andelshavere for lånet. Konsekvensen af manglende betalinger kan blive, at foreningens ejendom bliver sendt på tvangsauktion”, lyder den faretruende melding fra cheføkonom hos RD Elisabeth Toftmann Asmussen.

Hun peger i sin analyse endvidere på, at der kan være andre konsekvenser af at nedbringe andelshavernes renteomkostninger. Foreningen belåner nemlig sin ejendom med helt op til 80 % af værdien, og det forringer mulighederne for at iværksætte vedligeholdelsesprojekter, som kun kan gennemføres med lån.

Spar op til 2.760 kr. pr. million

Ønsker man alligevel at give sig i kast med at optage realkreditlån og formidle lån videre til sine andelshavere, er der imidlertid en god portion penge at spare for låntager. Ifølge RD’s beregninger er det mellem 1.470 kroner og 2.760 kroner billigere om måneden for hver million man låner i realkreditinstituttet sammenlignet med bankernes udlånsrenter. Besparelsen afhænger af, om man optager et flexlån eller et fastforrentet 6 % lån.

For andelshaveren, der ønsker at optage andelslån via realkreditten, kan provenuet imidlertid blive noget lavere, idet andelsforeningen givetvis vil opkræve et gebyr for at administrere og forvalte udlånet.
Dermed er der indtil flere grunde til, at Realkredit Danmark anbefaler, at man tænker sig rigtig godt om, inden man kaster sig ud i at låne penge ud til sine andelshavere.

Find mere om