Nemmere for boligejerne at indberette ejendomsoplysninger til BBR

BBR indberetning

Borgere med privat ejendom har pligt til at indberette korrekte oplysninger om deres ejendom til staten. Oplysningerne bruges bl.a. i forbindelse med et hussalg, men har også betydning for dine skatteforhold. Heldigvis er reglerne nu blevet nemmere at forstå.

Når du skal sælge dit hus, får du brug for de såkaldte BBR oplysninger, der knytter sig til din ejendom. Ejendomsmægleren skal nemlig bruge oplysningerne, som bl.a. består af information om boligens areal, for at kunne udregne en salgspris på din ejendom.

Som boligejer har du selv pligt til at indberette alle relevante oplysninger om din ejendom til Bygnings- Og Boligregistret (BBR). Oplysningerne beskriver areal, ejerforhold, anvendelse, konstruktion osv.

Oplysningerne bruges ikke kun ved en bolighandel; de er også nødvendige, når Skat skal regne din ejendomsværdi ud og derefter fastsætte din ejendomsskat.

Nu er reglerne for indberetning af oplysningerne blevet mere enkle. Og nemmere at forstå.

Gamle regler kogt ned til 3 sider

”Vi har ophævet en masse gamle regler og kogt 13 ældre cirkulærer ned til én ny bekendtgørelse på tre sider. På den måde er det meget nemmere for almindelige købere og sælgere af ejendom at sætte sig ind i reglerne”, forklarer specialkonsulent hos Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter Lars Misser til www.boligsiden.dk.

Det er vigtigt, at alle oplysninger om din ejendom er korrekt indberettet til BBR. Pligten påhviler dig som boligejer, og din kommune kan pålægge dig en bøde, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

Hos www.boligsiden.dk påpeger kommunikationsdirektør Birgit Daetz, at det ikke alene handler om køb og salg af ejendom, men nok så meget om ens personlige skatteforhold.

Forkerte oplysninger = forkert skat

”Hvis man for eksempel har registreret boligen mindre, end den i realiteten er, risikerer man, at Skat værdisætter boligen for lavt. I så fald får man også en mindre skatteansættelse – man kommer altså til at betale for lidt i skat. Og det forhold skal der så rettes op på på et senere tidspunkt. Også derfor er det vigtigt, at man få indberettet oplysningerne korrekt til BBR”, siger hun.

Læs mere om Skats ejendomsvurdering her:

Læs mere om BBR-ejermeddelelse (BBR’s oplysninger om din ejendom) her

BBR oplysninger sådan finder du og retter dem.