Lejeindtægter fra turister giver tilskud til studieboligen

Foto: Boligsiden

Udlej din studielejlighed til turister, når du er på ferie, og tjen 25.000 kroner om året. Via portaler som airbnb.dk kan du leje din lejlighed ud på dagsbasis. Boligsiden.dk og Advokat Kristian Dreyer rådgiver om mulighederne.

Man må sno sig i disse dage, hvis man vil finde en studielejlighed, der er til at betale. Og tænker man ud af boksen, er der mange muligheder for at få økonomien i studielejligheden til at hænge sammen. Man kan eksempelvis leje boligen ud via portaler som airbnb.dk, hvor private lejligheder udlejes på dagsbasis.

”Der er mangel på små, billige lejligheder, og har man svært ved at få økonomien til at hænge sammen i en dyrere model, kan man overveje at få ekstra indtægter ved at udleje boligen via portaler som airbnb. Det giver en frihed i forhold til almindelig udlejning af et værelse, da man kan leje hele boligen ud, når man alligevel selv er bortrejst, og ellers har lejligheden for sig selv. Og selvom de færreste studerende rejser syv uger om året, så kunne det jo være, at de holdt ferie hos nogle venner eller forældre”, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Sådan fungerer udlejningen

På portalen airbnb.dk kan private leje hele eller dele af deres boliger ud. Hele lejligheder i København lejes typisk ud for mellem 500 og 1.500 kroner pr. nat afhængig af stand, størrelse og beliggenhed. Får man lejet sin lejlighed ud til 500 kroner pr. nat i syv uger om året, svarer det til en årsindtægt på 24.500 kroner, eller 2.000 kroner ekstra pr. måned til den, der ejer lejligheden.

Du kan skattefrit udleje din lejlighed op til en grænse på 1,33 % af lejlighedens værdi, dog mindst 24.000 kroner. Alt derover beskattes som kapitalindkomst. Bundfradraget for andelsboliger svarer til 2/3 af den årlige boligafgift. Se nærmere på SKATS’s hjemmeside, hvor der også er beregningseksempler.

Du må ikke drive hoteldrift i din lejlighed

Der er intet til hinder for, at man udlejer sin lejlighed, når man selv er bortrejst, men der er en fin linje mellem udlejning og hoteldrift.

”Der var sidste år diskussion om, hvorvidt en sådan udlejning var i strid med boligreguleringsloven, og formelt set krævede tilladelse fra kommunen. Men så længe der ikke er tale om hoteldrift, og man blot udlejer sin lejlighed i op til seks-syv uger om året i forbindelse med ferieafholdelse, er der ikke noget formelt galt i det”, siger Kristian Dreyer, der er partner hos SVEJGAARD | GALST | QWIST Advokatselskab, og fortsætter:

”Det vil ikke være en overtrædelse af boligreguleringslovens regel om, at lejligheden skal anvendes til helårsbolig. Selv beboere af helårsboliger må have lov til at tage på ferie og leje boligen ud, mens de er væk”, siger Kristian Dreyer.

Snak med din ejer- og andelsboligforening

I forhold til ejer- og andelsboligforeningernes vedtægter skal man være opmærksom på, at der kan være begrænsninger. Men en bestemmelse i en andelsboligforening om, at andelsboligen skal tjene til helårsbolig for andelshaveren, bør efter advokat Kristian Dreyers vurdering ikke være til hinder for, at man lejer sin andelsbolig ud i et par uger om året, når man er på ferie, men rådet må være at opnå foreningens accept. Der er ikke nogen domme, der nærmere definerer grænserne for denne form for udlejning, forklarer Kristian Dreyer, der derfor vil råde til at forhøre sig på forhånd.

Lejens størrelse

Formelt er lejefastsættelsen omfattet af lejeloven og boligreguleringsloven, og det betyder, at man som udlejer skal sætte sig grundigt ind i, hvad den lovlige leje er – også ved kortidsudlejning, når man er på ferie. ”Lejereglerne gælder uanset lejeforholdets længde”, udtaler advokat Kristian Dreyer.

Find mere om