Ingen annoncering af boligen uden energimærke

solgte huse

Foto: Boligsiden

Fra 1. juli i år skal boligen være forsynet med gyldigt energimærke, før den kan annonceres til salg. Er boligen sat til salg før denne dato gælder de hidtidige regler. Formålet med de nye regler er at øge fokus på danske bygningers energimæssige tilstand.

Den 1. juli i år er det slut med at sætte boligen til salg, hvis den ikke har et gyldigt energimærke. Hidtil har mange boligsælgere ventet med at få energimærket deres bolig, indtil handlen var i hus. Men den praksis er altså ikke længere lovlig.

For en god ordens skyld skal det allerede nu slås fast, at reglerne ikke omfatter de boliger, der er sat til salg inden den 1. juli 2010. Har man annonceret sin bolig til salg inden denne dato, gælder de hidtidige regler: At energimærkningen skal have fundet sted, inden aftalen om salg af ejendommen er indgået.

Formålet med de nye regler er ifølge klima- og energiminister Lykke Friis, at ”skabe fokus om energitilstanden af de bygninger, der sættes til salg, så køber får bedre mulighed for at inddrage dette aspekt i sine overvejelser om køb af ny bolig”, som hun formulerer det i et brev til Dansk Ejendomsmæglerforening.

Nye regler vil overraske

Dermed skulle de nye regler altså ikke bevirke, at de boliger, der allerede er sat til salg, kommer til at udgøre en pukkel, som nu skal energimærkes. Arbejdet med energimærkning af boliger burde dermed fortsætte uhindret. Boligsiden har imidlertid talt med en energikonsulent, som har sine tvivl:

”Som udgangspunkt får de nye regler ikke indflydelse på vores arbejde, men der er da nok nogle boligejere, som bliver overraskede af de nye regler, når de skal sætte deres bolig til salg. Så man kan godt forvente, at der bliver travlhed i startfasen”, siger energikonsulent Ole Børs Petersson fra Bygningssagkyndig.dk.

Koster op til 7.000 kroner

Lige for tiden har Ole Børs Petersson nu ikke vanvittig travlt, så hos ham tager det kun en uges tid at få energimærket sit hus. Han er beskikket til at udføre energimærkninger for en- og flerfamiliehuse op til 500 m2. Et arbejde, der for de fleste ikke udgør en voldsomt stor post på budgettet, idet det koster fra 4.500 kroner og op til 6-7.000 kroner at få energikonsulenten til at gennemgå boligen.

”Prisen afhænger af boligens størrelse, og beløbet er inklusive moms og det gebyr, det koster at købe mærket”, fortæller Ole Børs Petersson, der energimærker omkring 150 boliger om året.

Boligsælgerne skal altså fremover vænne sig til, at energimærkningen skal være i orden, før de går til ejendomsmægleren. Pengene skal op af lommen, uanset om man får solgt eller ej; hvis ikke gælder energimærket heldigvis i fem år for helårsboliger og i 10 år for sommerhuse under 120 m2. Mærket kan genbruges, hvis man sælger sin bolig igen inden for disse perioder.

Energimærket mister imidlertid sin gyldighed, hvis man bygger om eller laver andre ændringer, der i væsentligt omfang påvirker boligens energiforbrug.

Halvdelen mangler energimærke

Selv om det påhviler sælger at sørge for energimærkningen, hænder det, at nogle boliger af den ene eller anden grund ikke er blevet energimærket inden handlen. I givet fald kan køber i op til et år efter handlen kræve, at sælger skal betale for en energimærkning.

Ole Børs Petersson anslår, at det er omkring halvdelen af de omkring 70.000 boliger, der sælges herhjemme i et normalt år, som ikke er blevet energimærket i forbindelse med handlen. Men hvordan kan det nu lade sig gøre, når det også før 1. juli har været et krav, at der foreligger energimærke senest ved handlens gennemførelse?

”En del af forklaringen er selvfølgelig, at det gamle energimærke ikke er udløbet, og at der allerede eksisterer gyldigt energimærke på boligen. Men det kan heller ikke udelukkes, at der er huller andre steder i processen omkring handlen. Det kunne for eksempel være, det blev overset ved tinglysningen”, siger Ole Børs Petersson og fortsætter:

”Hvis mærket mangler, har der ikke rigtig været nogen sanktioner fra det offentlige hidtil, men det strammer styrelsen (Energistyrelsen, red.) op på med det nye lovkrav, og fra 1. januar 2011 bliver ordningen ændret igen. Så man kan vel forvente yderligere stramninger også fremover”, vurderer den københavnske energikonsulent.

Læs mere om gyldighed og se priser på Boligejer.dk.

Find mere om