Boligleksikon: M, N og O

Boligsiden.dk gennemgår boligmarkedet fra A til Å. Vi tager et kort kig på, hvad der gemmer sig under M, N og O.

M – Matrikel

Har du en villa på en grund, har grunden typisk et matrikelnummer. Men huset kan også være placeret på to matrikler, altså hvor der er to matrikelnumre, fordi det oprindeligt er to stykker jord. Matriklerne er en måde at holde styr på opdelingen og udstykningen af jorden i Danmark.

Matriklerne danner både rammen om et register over samtlige faste ejendomme i Danmark, og det er desuden et kortværk med måledokumentation. Matriklen skal indeholde oplysninger om ejendommes matrikelbetegnelse og arealstørrelse samt evt. lovbestemte noteringer om fx landbrugspligt og fredskovspligt. Formålet med registreringen var oprindeligt at have et grundlad for at opkræve skatter, men i dag er i det i lige så høj grad for at skabe sikkerhed for den enkelte grundejer og for at regulere anvendelsen af fast ejendom, samt at gøre det muligt for myndigheder og private at få information om de faste ejendomme.

N – Netto

Når du ser på en boligpræsentation på Boligsiden.dk, kan du i boksen ”Pris” se både kontantprisen, udbetalingen, kvadratmeterprisen, brutto- og nettoudgifterne. Netto-udgiften er det, du kan forvente at skulle betale for boligen hver måned med en standardfinansiering. Når man snakker om standardfinansiering, forventes du at lægge en udbetaling til boligkøbet og derefter finansiere resten med et fastforrentet realkreditlån på op til 80 procent af boligens salgspris og et banklån for resten.

O – Offentlig ejendomsværdi

Den offentlige ejendomsværdi er det beløb, som de offentlige vurderingspersoner anslår, at din ejendom er værd. Værdien deles op i en grundværdi og en bygningsværdi, som til sammen udgør ejendomsværdien. Grundværdien bruges til at beregne ejendomsskatten, og den samlede ejendomsværdi bruges til at beregne af ejendomsværdiskatten.

Der har været sagt og skrevet meget om de offentlige ejendomsvurderinger. Oftest er boligejerne utilfredse over, at ejendommen bliver vurderet for højt, for så skal de betale mere i skat. Det er dog ikke så nemt at finde en sikker måde at vurdere ejendommene på, da man jo reelt først kan vide, hvad en bolig er værd, i det øjeblik den bliver solgt. SKAT er dog meget opmærksomme på problemet og er ved at udvikle en ny metode at fastsætte ejendomsværdierne på.

Find mere om