Afstemning: Tre ud af ti boligejere holder fast i gas- eller olieopvarmningen

Hus til salg

Foto: Unsplash

I en ny afstemning har Boligsiden spurgt sine brugere, om de stigende energipriser har fået dem til at skifte varmekilde. 30 procent svarer, at de holder fast i enten naturgas eller olie som opvarmningsform.

I 2022 fik flere boligejere en ubehagelig overraskelse, da regningen for boligens varmeforbrug landede.

Som det har været omtalt mange gange i medierne, har priserne på naturgas og olie nemlig været på himmelflugt i de seneste år, og en kraftig stigning i varmeregningen har været en realitet for flere boligejere, der har naturgas eller olie som opvarmningsform.

Alligevel har flere af disse boligejere valgt ikke at skifte til en ny opvarmningsform.

I en ny afstemning på Boligsiden svarer 30 procent af de 1.065 deltagere, at de fortsætter med at have enten naturgas eller olie som opvarmningsform trods de stigende priser.

”Det kan der være flere årsager til. Dels kan der være et aspekt i, at man ikke her og nu har udsigt til at blive koblet på fjernvarme, men at man håber på, at det bliver aktuelt inden for en årrække, og så melder spørgsmålet sig, om det kan svare sig økonomisk at skifte,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”Dels koster det også noget at investere i en ny energikilde, og det kan være svært at gennemskue, om manøvren kan tjene sig hjem, eller om det bedre kan betale sig at fyre mere i brændeovnen eller supplere med anden energikilde.”

Omvendt svarer 13 procent, at de har valgt at skifte til en varmepumpe eller jordvarme, imens ni procent planlægger et skifte i år.

Fire ud af ti venter på fjernvarme

I Boligsidens afstemning er der 41 procent af deltagerne, der har svaret, at de venter på at blive koblet på fjernvarme. Og de 30 procent, der svarer, at de holder fast i olie eller naturgas som opvarmningsform, må formodes, at de ikke har udsigt til fjernvarme her og nu.

Men der kan være andre årsager til, at de ikke har valgt at skifte varmekilde i en tid, hvor det er meldt ud, at gas og olie skal udfases.

”De stigende energipriser har skabt stor efterspørgsel på de mere energivenlige varmekilder, og derfor er der flere steder lang leveringstid på varmepumper. Samtidig kan der også være individuelle forhold at tage hensyn til. Måske har man som boligejer ikke planer om at blive boende i boligen i lang tid, og er derfor ikke interesseret i at lave investeringen her og nu,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Det kan også være, at man som boligejer i første omgang har haft fokus på at lave energirenoveringer i sin bolig ved for eksempel at efterisolere tag, vinduer og gulv for på den måde at mindske varmeforbruget i boligen og dermed også sænke varmeregningen. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at lave den slags renoveringer, inden en varmepumpe kan installeres i hjemmet.”

Sådan gjorde vi:

Afstemningen er foretaget blandt Boligsidens brugere i perioden 17. januar til 20. februar 2023. I alt 1.065 brugere har svaret på spørgsmålet: ”Har de stigende energipriser fået dig til at skifte varmekilde”. Svarene fordeler sig således:

Grafen viser svarfordelingen i Boligsidens afstemning, hvor der er spurgt om de stigende energipriser har ført til at skifte af varmekilde. Brugerne har i afstemningen ikke haft mulighed for at svare, at de allerede er koblet til fjernvarme, da det antages, at langt de fleste boligejere med fjernvarme vil beholde denne opvarmningsform. Kilde: Boligsiden.

Find mere om