Størstedelen af de boliginteresserede tror på faldende boligpriser i 2023

Foto: Boligsiden

Boligsiden har i en ny afstemning blandt brugerne spurgt ind til forventningerne til boligprisernes udvikling i 2023. Svaret er klart: Knap otte ud af ti brugere tror, at priserne for både huse og lejligheder vil falde med mere end tre procent.

Udviklingen er begyndt, og skal man tro de danske boliginteresserede, der hver dag besøger Boligsiden, stopper det ikke her. Det er naturligvis prisudviklingen på de danske boliger, som vi taler om.

For første gang i nyere tid så vi i efteråret 2022 de første regulære prisfald for både huse og ejerlejligheder, og samlet set endte den årlige prisudvikling i 2022 med at falde seks procent for begge boligtyper.

Trods det faktum at priserne allerede er faldet kraftigt, er det ikke enden på udviklingen, mener brugerne af Boligsiden.

I en ny afstemning har Boligsiden spurgt sine brugere ad to omgange, hvilke forventninger de har til henholdsvis udviklingen i huspriserne og lejlighedspriserne i 2023. Og et stort flertal tror, at priserne på både huse og lejligheder vil falde med mere end tre procent i løbet af 2023.

Konkret er det 77 procent af deltagerne, der forventer, at lejlighedspriserne vil falde med mere end tre procent i 2023, imens 78 procent vælger samme svarmulighed for prisudviklingen for huse i 2023.

”Det er ganske tydeligt, at Boligsidens brugere har en forventning om, at boligpriserne kommer til at falde yderligere i forlængelse af de prisfald, vi allerede har set i løbet af de seneste måneder. Samme forventning har vi tilsvarende set i diverse prognoser og forudsigelser for prisudviklingen for 2023,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

“Erfaringen fra tidligere år er, at det er svært at forudsige, hvad der kommer til at ske på boligmarkedet. En ting er dog sikkert, og det er, at vi kommer til at følge udviklingen tæt, og det bliver spændende at se, om forventningen til flere prisfald kommer til at holde stik.”

Næsten ingen tror på stigende priser

Ifølge afstemningen blandt Boligsidens brugere er der umiddelbart ikke meget optimisme at spore.
Foruden de knap otte ud af ti deltagere, der svarer, at hus- og lejlighedspriserne vil falde mere end tre procent, er der yderligere 12 procent, som mener, at huspriserne vil falde mellem én og tre procent i 2023, imens en præcis lige så stor andel vælger den svarmulighed for lejlighedernes prisudvikling.

Dertil kommer, at fem procent af deltagerne i både afstemningen om hus- og lejlighedspriserne mener, at priserne forbliver uændret.

”Dermed er der et kun et absolut mindretal bestående af fem procent af deltagerne i husafstemningen samt syv procent af deltagerne i lejlighedsafstemningen, som reelt tror på stigende priser i 2023. Det var ellers det, der var lagt op til i alle prognoser, inden krigen i Ukraine, rentestigninger og økonomisk usikkerhed vendte brat op og ned på situationen i 2022,” siger Birgit Daetz.

Sådan gjorde vi:

Afstemningen er lavet i to dele, hvor vi har spurgt Boligsidens brugere om deres forventninger til huspriserne i 2023 og til ejerlejlighedspriserne i 2023. Afstemningen er foretaget i perioden mellem 20. december 2022 og 16. januar 2023.

I alt 1.059 har svaret på spørgsmålet om lejlighedspriserne, imens 1.132 deltagere har svaret på spørgsmålet om husprisernes udvikling.