Brugere: Priserne på ejerlejligheder falder i 2019

Foto: Boligsiden

Brugerne på Boligsiden.dk forventer stigende huspriser og faldende lejlighedspriser i 2019. Men hvorfor nu den forskel? Og hvad kommer der egentlig til at ske?

Priserne på huse og ejerlejligheder steg præcis lige meget i 2018. Nemlig fire procent. Alligevel har brugerne af Boligsiden.dk vidt forskellige forventninger til udviklingen i priserne på de to boligtyper i 2019.

Det viser to afstemninger, som Boligsiden.dk har foretaget i december og januar. I den ene svarer 46 procent af de mere end 1.000 deltagere, at de forventer faldende priser på ejerlejligheder, mens 48 procent i den anden afstemning svarer, at de forventer stigende huspriser.

”Det kan lyde mærkeligt, at forventningerne til prisudviklingen er så forskellig, når nu resultaterne for 2018 er helt ens. Men prisudviklingen for de to boligtyper kommer fra to helt forskellige udgangspunkter. For mens priserne på huse i 2018 steg på samme niveau som i årene før, er lejlighedspriserne steget langt mindre end tidligere. Og derfor er det ikke så overraskende, at der er forskellige forventninger til de to kurver,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.dk.

LÆS OGSÅ: Ejendomsmæglere forventer faldende lejlighedspriser

Priser kan stige i 2019

Men ét er brugernes forventninger, noget andet er, hvad der rent faktisk kommer til at ske. Det er i sagens natur et helt åbent spørgsmål, som der ikke lige nu kan gives et fuldstændigt svar på.

”Priserne på ejerlejligheder er faldet i København, der er katalysator for hele markedet, i syv måneder på stribe efter at man indførte stramninger på finansieringen i starten af 2018. Og det er måske det, der har fået brugerne til at forvente faldende lejlighedspriser i Danmark. Men forbliver renten lav, fortsætter højkonjunkturen og vil arbejdsløsheden fortsat være lav, er det ikke usandsynligt, at lejlighedspriserne samlet set stiger svagt i 2019. Prisændringen vil dog komme til at variere meget fra region til region,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Den allerstørste usikkerhedsfaktor er, hvordan den kommende ejendomsvurdering og boligskattereform vil påvirke markedet i 2019.”

På husmarkedet er hun lidt mere fortrøstningsfuld i forhold til brugernes forudsigelse.

”Huspriserne er steget omkring fire procent i tre år i træk, og vi har set i 2018, at prisstigningerne på huse har spredt sig til det meste af Danmark. Bølgerne fra de store byer har nu ramt selv de kommuner, der ligger allerlængst fra København og Aarhus, og den bølge kan fortsætte med at bruse i 2019,” siger hun.

Afstemningernes resultater:
Fra den 20. december til den 2. januar spurgte vi brugerne på Boligsiden.dk: Hvad er dine forventninger til udviklingen i priserne på ejerlejligheder i 2019? Vi fik 1.441 svar, der fordelte sig således:

Fra den 12. til den 20. december spurgte vi brugerne på Boligsiden.dk: Hvad er dine forventninger til udviklingen i priserne på huse i 2019? Vi fik 1.262 svar, der fordelte sig således: