Salgsopstillingen på tvangsauktioner

Alle vigtige oplysninger om vilkår for salg mm er beskrevet i salgsopstillingen, som er det vigtigste
dokument i tvangsauktionen.
Det er typisk advokaten, der har anmodet om tvangsauktionen som er anvarlig for udarbejdelse af
salgsopstillingen.

Hvad indeholder en salgsopstilling?

Salgsopstillingen er grundlaget for tvangsauktioner.
I salgsopstillingen beskrives ejendommen og det tilbehør, der følger med. Opstillingen indeholder også
oplysninger om hæftelser og byrder for ejendommen. Hvis der er andre vigtige forhold om auktionen eller
ejedommen, skal de også beskrives. Det kan eksempelvis være, om der er løsøre, som følger med, og hvor
der er momspligtige forhold.