Vigtige forhold ved køb af en tvangsauktion?


Vil du købe en ejendom på tvangsauktion? Se, hvad du bør være opmærksom på inden, under og efter tvangsauktionen.

Find alle Tvangsauktioner lige nu på Boligsiden.

Som auktionskøber er det vigtigt, at du gør dig klart:

Hvordan køber man bolig på tvangsauktion?

En tvangsauktion anmeldes i statstidende og finder sted hos fogedretten i den retskreds hvor ejendommen ligger. En tvangsauktion foregår ved, at fogeden opråber ejendommen, hvorefter de fremmødte byder på den. Ejendommen sælges ved hammerslag til den person som har fremsat det højeste bud.

Hvad hæfter man for ved tvangsauktion?

På en tvangsauktion køber man ejendommen som beset. Man har mulighed for at besigtige ejendommen inden auktionen. Man køber den som den er, på dagen for auktionen.

Hvad er størstebeløbet?

Størstebeløbet er det beløb, som en auktionskøber skal betale ud over sit auktionsbud. Ejendommens samlede købspris er lig med auktionsbuddet + størstebeløbet + 0,5 % auktionsafgift.
Størstebeløbet er angivet på tvangsauktions begæringen og skal betales kontant eller der skal stilles sikkerhed. Hvad er størstebeløb ved tvangsauktion?
Størstebeløbet består af omkostningerne for at afholde auktionen til rekvirenten, andre panthavere og kreditorer, der har pant i ejendommen før alle andre. Det er f. eks. ejendomsskat og lejerkrav, brandforsikring, renovation.

Hvad koster det at købe på tvangsauktion?

På en tvangsauktion skal du betale dit bud + størstebeløbet og en auktions afgift på 0,5% af buddet. Derudover kommer tinglysningsafgift som ved normale handler 1.660 kr. plus 0,6% af den samlede købesum. (bud + størstebeløb)

Hvad bør du undersøge inden tvangsauktionen?

Hvad bør du være opmærksom på efter tvangsauktionen?


Thomas Hansen, advokat