0 tvangsauktioner i Københavns Byret, Fogedafdelingen