Boligpriserne tog et markant dyk i november

Foto: Unsplash

Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at salgspriserne for villaer og rækkehuse faldt med 2,6 procent i november, imens priserne for lejligheder og sommerhuse faldt med 1,7 procent. Dermed fortsætter den nedadgående tendens for boligpriserne, som har været gældende de seneste måneder.

November blev den femte måned i træk, som bød på en prisnedgang for villaer og rækkehuse. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Således ender den gennemsnitlige salgspris for huse på 16.652 kroner per kvadratmeter i november. Det er en nedgang på 2,6 procent i forhold til oktober, og samtidig ligger huspriserne nu 4,1 procent lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Dermed er den gennemsnitlige salgspris for huse nu tilbage på niveau med foråret 2021.

”Det er ikke usædvanligt, at aktiviteten på boligmarkedet begynder at drosle ned i slutningen af året, og vi har også før set priserne aftage i november. Men den hastighed, som ændringerne sker i netop nu, er usædvanlig. Et månedligt prisfald på 2,6 procent for huse har vi ikke tidligere set i perioden tilbage til 2011, hvor Boligsidens statistik strækker sig tilbage til,” forklarer Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”Det er et udtryk for, at priserne er i gang med at omstille sig i en tid, hvor der hersker stor usikkerhed om den økonomiske fremtid. Og netop usikkerheden i de finansielle markeder gør, at bolighandlen for nuværende er udfordret.”

Det tætteste, vi kommer på det nuværende prisfald for villaer og rækkehuse, var i sommeren 2011, hvor der dengang blev registreret månedlige fald i de landsdækkende huspriser på 1,7 procent.

Vil du vide, hvordan huspriserne har udviklet sig lokalt i kommunerne? Tjek det her.

Salgspriserne for lejligheder falder også

Det er ikke kun villaer og rækkehuse, der oplever en nedgang i priserne i november. For lejlighederne er der tale om et månedligt fald i salgspriserne på 1,7 procent i november.

For lejlighederne betyder det, at den gennemsnitlige salgspris på landsplan nu ligger på 32.765 kroner per kvadratmeter, hvilket er 4,9 procent lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Zoomer vi ind og kigger på Københavns Kommune, som udgør langt det største marked for lejlighedshandler, er der tale om et fald i priserne på 2,3 procent den seneste måned.

”Der er sket en hård opbremsning på lejlighedsmarkedet det seneste halve år, hvilket betyder, at rigtig mange sælgere har været nødt til at sænke prisen. Nogle af vores seneste tal har vist, at næsten halvdelen af lejlighedssælgerne i København har reduceret udbudsprisen. Den udvikling sætter sig naturligvis også i selve salgsprisen, hvilket vi har set i statistikkerne i de seneste måneder,” siger Birgit Daetz.

De gennemsnitlige salgspriser i Københavns Kommune ligger nu 7,6 procent under niveauet på samme tidspunkt sidste år. Og kigger vi mod det næststørste lejlighedsmarked i Aarhus, er der tale om et fald i salgspriserne på 1,4 procent den seneste måned samt et årligt fald i priserne på 4,7 procent.

Også sommerhuspriserne er faldet i november. På denne del af boligmarkedet er der ligesom for lejlighederne tale om et månedligt fald i salgspriserne på 1,7 procent.

I modsætning til huse og lejligheder ligger sommerhuspriserne dog fortsat over niveauet på samme tidspunkt sidste år. Konkret 4,5 procent højere end i november 2021.

Prisudviklingen på boligmarkedet i november 2022:

BoligtypeSalgspris (kr. pr. kvm.)Ændring seneste månedÆndring seneste år
Villaer/rækkehuse16.652-2,6%-4,1%
Ejerlejligheder32.765-1,7%-4,9%
Sommerhuse22.502-1,7%4,5%

(Kilde: Boligsidens Markedsindeks)

Udvikling i salgspriser for villaer og rækkehuse:

Udvikling i salgspriser for ejerlejligheder:

Om Boligsidens Markedsindeks:

  • Boligsidens Markedsindeks er en opgørelse af den gennemsnitlige kvadratmeterpris, salgstid og prisnedslag for typisk flere end 85% af alle handler indberettet af ejendomsmæglerne til Boligsiden.
  • Beregningerne oplyses kun for kommuner, hvor der er indberettet mindst fem handler inden udløbet af måneden.
  • Værdierne beregnes først som et simpelt gennemsnit pr. måned af handlerne for hver kommune. Der medtages kun boliger med en kvadratmeterpris mellem 1.000 og 200.000 kr., salgspris mellem 100.000 kr. og 25.000.000 kr. og areal mellem 25 kvadratmeter og 750 kvadratmeter. For kommuner uden handler indgår den seneste måned med handler i beregningerne. Er der ingen tidligere værdier, udelades kommunen af beregningerne.
  • Herefter beregnes værdierne for landsdele, regioner og hele landet som et gennemsnit af kommunerne vægtet efter boligbestanden. I boligbestanden medtages kun private boliger ejet af privatpersoner eller interessentskaber.
  • Endelig udregnes et 3-måneders glidende gennemsnit.
  • Kvadratmeterpriserne og prisnedslaget pr. kvadratmeter beregnes med Finanstilsynets vægtede etageareal for de boliger, hvor det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, beregnes værdierne med boligarealet, som det er oplyst på boligsiden.dk.
  • Salgspriserne i Boligsidens Markedsindeks er ikke justeret for inflation.