For første gang i år: I sidste uge steg det samlede boligudbud en smule

Foto: Boligsiden

Nye ugetal fra Boligsiden viser, at der i sidste uge (uge 9) i alt var 45.241 boliger til salg. Dermed er det samlede boligudbud steget beskedent sammenlignet med ugen forinden. Det er første gang i år, at den ugentlige udvikling i det samlede boligudbud viser svagt stigende takter.

For første gang i år er der en beskeden, ugentlig stigning at spore i antallet af til-salg-skilte landet over.

Nye ugetal fra Boligsiden viser nemlig, at der i sidste uge (uge 9) i alt var 45.241 boliger til salg.

I konkrete tal betyder det, at er tale om en minimal forøgelse af udbuddet på blot 46 flere boliger til salg i forhold til sidste uge.

Dermed lyder den ugentlige stigning på små 0,1 procent, hvorfor der reelt er tale om en stagnering. Men at der i uge 9 var tale om en ugentlig udvikling med positivt fortegn står dog i kontrast til samtlige uger i år, hvor der modsat har været tale om et fald i det samlede udbud.

Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, understreger derfor, at det i sig selv ikke er opsigtsvækkende, at det samlede udbud er steget så minimalt fra uge 8 til uge 9. Dog skal den seneste uges udvikling ses i lyset af det generelt faldende boligudbud i 2023.

”I samtlige uger i år har udbuddet været faldende, og i starten af årets første måneder har vi på Boligsiden ligeledes skrevet om månedlige fald i boligudbuddet, som blandt andet hænger sammen med, at flere holder igen med at sætte boligen til salg på grund af økonomiske usikkerheder,” siger hun og fortsætter:

”Nu er der tale om minimale ændringer og ugetal, som i sig selv skal tages med forbehold, men det er positivt, hvis vi begynder at se flere sætte boligen til salg, for som det er nu, ligger udbuddet på et lavt niveau.”

Diagrammet viser det samlede antal boliger til salg på ugentlig basis i løbet af 2023 til og med uge 9. Data dækker over boligtyperne villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden

Ikke usædvanligt for sæsonen

Konkret er det samlede boligudbud faldet uge for uge på mellem 43 og 282 boliger til salg fra uge 1 og frem til uge 8 i år.

Birgit Daetz forklarer, at det er ikke usædvanligt, at udbuddet svinger i den størrelsesorden i løbet af de første uger af et år, ligesom det ikke er atypisk, at udbuddet daler lidt i perioden.

”Generelt set ikke plejer vi ikke at se meget handelsaktivitet i årets første måneder, men det ændrer sig typisk, når foråret kommer. Lige nu er boligmarkedet under forandring, og derfor er det positivt, hvis udviklingen følger lidt af de sædvanlige, sæsonmæssige udsving. Derfor bliver det også spændende at se, om flere sætter boligen til salg, jo længere vi kommer ind i foråret,” siger hun.   

Flere satte boligen til salg i sidste uge

Der kom i alt 1.945 nye boliger til salg på det danske boligmarked i uge 9. I konkrete tal er det 469 flere nye boliger til salg i forhold til ugen forinden.

Ser vi på hver enkelt boligtype, er det især tilstrømningen af nye huse til salg, der fylder. Således kom der i alt 1.246 nye huse til salg i uge 9, hvilket er 203 flere nye huse til salg i forhold til uge 8.

”Selv om antallet af nye til salg er steget en smule, når man sammenligner sidste uge med ugen forinden, er der tale om en lidt lavere tilstrømning af nye boliger til salg i forhold til tidligere år. Eksempelvis kom der i gennemsnit fem procent flere huse til salg i uge 9 i årene 2015-2019,” siger Birgit Daetz og tilføjer:

”Der er med andre ord rigeligt med plads til flere boligsælgere og en generel forøgelse i antallet af boliger til salg. Vores foreløbige ugetal viser nemlig også, at der er interesse for at købe hus på nuværende tidspunkt. Derfor er der også rum til at give køberne flere valgmuligheder og samtidig rimelige muligheder for at få sit hus solgt.”

Antal nye boliger til salg i uge 9:

BoligtypeUge 9 (2015-2019)Uge 8 2023Uge 9 2023Ændring ift. 2015-2019 (pct.)Ugentlige ændring (tal)
Villaer/rækkehuse1.3131.0431.246-5%203
Ejerlejligheder512332341-33%9
Sommerhuse303124200-34%76
Alle boligtyper2.3871.4761.945-19%469

Tabellen viser, hvor mange boliger der blev sat til salt i uge 9 i 2023 og i gennemsnit i 2015-2019 samt uge 8 i 2023. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når tallet fra uge 9 2023 sammenlignes med samme uge i 2015-2019 og den konkrete ændring i tal mellem uge 8 og 9 2023. *Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden  

Antal solgte boliger i uge 9:

BoligtypeUge 9 (2015-2019)Uge 8 2023Uge 9 2023Ændring ift. 2015-2019 (pct.)Ugentlige ændring (tal)
Villaer/rækkehuse899888790-12%-98
Ejerlejligheder392313267-32%-46
Sommerhuse131140118-10%-22
Alle boligtyper1.5951.6921.300-19%-392

Tabellen viser, hvor mange boliger der solgt i uge 9 i 2023 og i gennemsnit i 2015-2019 samt uge 8 i 2023. Dertil fremgår den procentuelle ændring, når tallet fra uge 9 2023 sammenlignes med samme uge i 2015-2019 og den konkrete ændring i tal mellem uge 8 og 9 2023. *Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden  

Find mere om