300 boligejere satte hver dag en bolig til salg i 2022

Foto: Boligsiden

En ny opgørelse fra Boligsiden viser, at der blev sat cirka 109.000 boliger til salg i 2022. Det svarer til, at der hver eneste dag er kommet knap 300 boliger til salg rundt omkring i landet.

En ny opgørelse fra Boligsiden viser, at der samlet blev sat 109.196 boliger til salg i 2022, hvilket svarer til knap 300 boliger om dagen.

Ikke overraskende er antallet af nye sælgere på boligmarkedet dermed lavere, end det var tilfældet sidste år, hvor aktiviteten på boligmarkedet var noget højere.

De cirka 109.000 boligsælgere i 2022 er i stedet på niveau med 2015, hvor der dengang blev sat 108.404 boliger til salg.

”Boligmarkedet fik en mavepuster i 2022, hvor stigende renter, høj inflation og øgede energiomkostninger lagde en kraftig dæmper på købekraften. I takt med den dalende efterspørgsel på boliger, er der også sket et fald i antal nye sælgere på markedet,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”Det er især sket i den sidste del af 2022, for frem til efterårsferien lå antallet af sælgere faktisk nogenlunde på niveau med de tidligere år. Dog med undtagelse af 2021, hvor ekstraordinært mange sælgere meldte sig på boligmarkedet.”

Hussælgerne var ekstra aktive

Kigger vi nærmere på udviklingen inden for de enkelte boligtyper, er der ét område, som ikke er lige så mærket af en nedgang i antallet af sælgere.

For i 2022 kom der cirka 67.143 villaer og rækkehuse til salg. Det er næsten på niveau med antallet af sælgere tilbage i 2020, hvor der samlet blev sat 67.654 huse til salg.

Sammenligner vi med årene 2015-2019, hvor der er i gennemsnit blev sat 64.231 huse til salg, er der flere, der har haft lyst til at sælge huset i 2022.

”Ser vi bort fra rekordåret 2021, lader sælgerlysten hos husejerne til at være nogenlunde intakt i forhold til de tidligere år. I den forbindelse skal vi selvfølgelig også huske på, at opbremsningen på boligmarkedet først rigtig satte ind i andet halvår af 2022, og at der dermed også fortsat har været gunstige vilkår for sælgerne i første halvdel af 2022,” siger Birgit Daetz.

”Zoomer vi netop ind på de to halvår og igen ser bort fra rekordåret 2021, ligger antallet af nye sælgere i første halvår i 2022 over niveauet i både 2020 og gennemsnittet i 2015-2019, og i andet halvår er der også fortsat flere sælgere i 2022, end der i gennemsnit har været i årene 2015-2019,” tilføjer Birgit Daetz.

Omvendt blev der i 2022 både sat færre ejerlejligheder og sommerhuse til salg end det har været tilfældet de sidste år samt i forhold til gennemsnittet for årene 2015-2019.

Udvikling i antal boliger til salg:

Boligtype202220212020Gns. 2015-2019
Villaer/rækkehuse67.14374.84867.65464.231
Ejerlejligheder21.46926.06423.14223.919
Sommerhuse10.51515.19214.72312.316
Alle boligtyper*109.196129.181118.348113.103

(*Alle boligtyper dækker over villaer, rækkehuse, ejerlejlighed, fritidsbolig, kolonihave, andelsbolig, landejendom, helårsgrund, fritidsgrund, villalejlighed og lystejendom. Kilde: Boligsiden)