Udsigt til flere førstegangskøbere i de kommende år

Indblik er i denne uge skrevet af Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Ser vi på aldersfordelingen i Danmark, er der i dag en pukkel af 68-71-årige, som er født i årene lige efter Anden Verdenskrig. Der er også en pukkel af 49-53-årige, hvor mange er børn af personerne i den førstnævnte gruppe. Derudover er der en tredje pukkel af 20-27-årige, børnebørnene.

I de kommende år vil puklerne rykke mod højre, som man kan se i grafen nederst på siden. Og vi vil være vidner til, at den aldersklasse – vi kan kalde potentielle førstegangskøbere som her er defineret som 25-39-årige – ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger vil stige med cirka 87.000 personer i løbet af de kommende fem år.

Modvind på boligmarkedet

Det stigende antal personer i førstegangskøberalderen, hvor man er færdig med sin uddannelse, har fået job og har sparet op til en udbetaling på et hjem, vil alt andet lige bidrage positivt til efterspørgslen efter den type af boliger, som førstegangskøbere efterspørger.

Boligmarkedet har længe haft modvind fra den front, og antallet i aldersklassen er faldet hvert år fra år 2000 til 2014. Men det er vendt igen, og aldersklassen vil vokse de kommende år.

Der vil også komme flere seniorer i løbet af de kommende år. Aldersklassen 75-90-årige fremskrives af Danmarks Statistik til at stige med mere end 115.000 personer i løbet af de kommende fem år. Vi lever længere og har bedre helbred end tidligere, og det bliver spændende at følge, hvordan seniorernes flyttemønstre og boligadfærd vil udvikle sig.

Færre af de helt unge

Mens antallet af både seniorer og potentielle førstegangskøbere vil stige i løbet af de kommende år, vil der blive færre personer i aldersklassen 18-24 år. Dette segment, som kan kategoriseres som ”børn af forældrekøbere”, skrumper ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger ind med cirka 18.000 personer frem mod 2022.

Der er naturligvis rigtig mange forhold, der afgør udviklingen på boligmarkedet de kommende år, deriblandt udviklingen i renter, indkomster, beskæftigelse og skatter, men også den demografiske udvikling, og herunder forskydninger i aldersklasser over tid, spiller en rolle.

Danmarks befolkning fordelt på aldersklasser – år 2017 og 2022

(Kilde: Danmarks Statistik)

Find mere om