Stabilt andelsboligmarked med input fra politikere og medier

Denne uge er indblik skrevet af Henrik Grave fra andelsboligpris.dk

De seneste dages mediedækning af andelsboligmarkedet peger både på et opgør med fortiden og på bedre vilkår for fremtidige købere af andelsboliger. Der har været fokus på nyere andelsboligforeninger, der aldrig skulle være stiftet. Og fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter er der varslet et udspil, der skal være med til at sikre et minimum af information til købere af andelsboliger.

Begge dele er afgørende for andelsboligmarkedet. Vi skal lære af historien, så vi husker hinanden på, at stiftelse af andelsboligforeninger skal foregå på baggrund af grundige overvejelser omkring drift og risiko. Når udgangspunktet alene er grådighed hos de tidligere lejere eller deres samarbejdspartnere er resultatet ganske forudsigeligt, dødsdømte foreninger. Og vi skal se frem, så det sikres at vi får en handelsplads for andelsboliger, præget af fairness. En køber af en andelsbolig skal sikres adgang til de samme informationer, som sælger har haft adgang til.

Omtalen af andelsboliger i aviser, radio og tv kunne få udenforstående til at opfatte andelsboligmarkedet som yderst problemfyldt. Det er heldigvis ikke tilfældet. Langt den største del af markedet fungerer upåklageligt og den daglige omsætning af attraktive andelsboliger befinder sig på et meget højt niveau. Det har imidlertid ikke den store nyhedsværdi og derfor er det sjældent omtalt.

Jeg vil gerne rose medierne for at fokusere på skyggesiderne af andelsboligmarkedet. Det er vigtigt at fokusere på foreningerne med store problemer, så vi forstår hvordan man ikke skal stifte en andelsboligforening. Og det er i særdeleshed vigtigt, at købere af andelsboligerne får adgang til mest mulig information, så der ikke blive tale om et Sorte Per marked.

I relation til de foreninger, der aldrig skulle være stiftet, har der hidtil været fokus på rådgivere, hvis indtjening var betinget af, at foreningerne blev stiftet. Der har været fokus på kvaliteten af rådgivningen. Kvalitet kan diskuteres, men det er indiskutabelt, at en rådgiver ikke børe være økonomisk tilskyndet til at give ét bestemt svar, hvis man vel at mærke ønsker at træffe ordentlige beslutninger. Det er en metodefejl, vi skal forstå og sørge for at afskaffe.

Men der er tillige en anden forklaring på de dårlige beslutninger, nemlig udsigten til en hurtig gevinst hos de tidligere lejere. I en tid undrede det mig, hvorfor pokker de tidligere lejere ikke bad om uvildig rådgivning, inden de satte pennen til papiret. Inden for de senere år er jeg en håndfuld gange blevet kontaktet af en talsmand for lejerne i en ejendom, som pønsede på at stifte en andelsboligforening. Mit tilbud har været at jeg gerne ville vurdere de økonomiske konsekvenser, på uvildig basis og mod en betaling på få tusinde kroner. Jeg har aldrig fået en sådan opgave. Men i stort set hvert tilfælde er jeg sideløbende blevet kontaktet af en individuel lejer i ejendommen, som har bedt om min rådgivning omkring deltagelse i foreningen. Min analyse har oftest peget på, at der var tale om luftkasteller og jeg har advaret mod at deltage som andelshaver. Og når jeg har spurgt min kunde, hvorvidt man i arbejdsgruppen ville indhente uvildig rådgivning har svaret været, at de ikke ønskede rådgivning. De bærende kræfter i arbejdsgruppen ønskede foreningen stiftet for enhver pris, så de kunne købe en andel billigt for hurtigst muligt at sælge den dyrt. Alt tyder på, at mine kunder har talt sandt. Foreningerne er stiftet og flere af dem kæmper nu for deres liv.

Der er grund til at rose politikerne for at sikre købere af andelsboliger bedst mulig information. Der varsles nu med et udspil med tre elementer. For det første ønsker man at informere om foreningens finansiering gennem brug af trafiklys, der fortæller noget om risiko og kompleksitet. Det bliver spændende at følge, for det er nu ikke nogen helt enkelt sag at definere risiko. For det andet skal der indføres en række nøgletal, der giver en potentiel køber en bedre fornemmelse af foreningens økonomi. Og endelig vil man udarbejde en guide, der leder køberne gennem forløbet fra man forelsker sig i en andelsbolig til man sætter sin underskrift på papiret.

Jeg ser frem til det endelige lovudspil, som jeg håber at kunne kommentere her på Boligsiden, straks når det foreligger.

Find mere om