Skævvredne boligpriser skal løses med massiv decentralisering

Indblik er i denne uge skrevet af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Boligpriserne på tværs af landet er skævvredne i en helt enorm grad. Skal vi vende den udvikling kræver det politik, der målretter sig mod at skabe rammerne for det hele liv i hele Danmark.

I midten af august læste jeg en bemærkelsesværdig analyse foretaget af Realkredit Danmark på Home.dk. Analysen viste de enorme forskelle i kravet om årlig husstandsindkomst til nye boligkøbere på tværs af landet – i toppen ligger Frederiksberg med et årligt indkomstkrav på svimlende 2.218.698 kr. Bunden indtager Morsø med et årligt indkomstkrav til husstanden på 617.922 kr.

Iøjnefaldende er det, at den første jyske kommune på listen, Aarhus, indtager en 18. plads. Alle forudgående pladser indtages af sjællandske kommuner i omegnen af København. Kommunen med landets tredjestørste by, Odense, lander helt nede på 37. pladsen.

For mig at se er listen mere end en illustration af aktuelle forskelle i boligpriser. Den fortæller med al tydelighed historien om årtiers centralisering af institutioner, uddannelsesmuligheder og arbejdspladser på bekostning af en ligelig udvikling på tværs af landet.

Leve hele livet i hele Danmark

Som det ser ud nu, er skævheden til at tage og føle på. Og for at sige det ærligt: Det ser ud til at være svært at vende den enorme ulighed, som lige nu medvirker til at skubbe by og landområder længere fra hinanden.

Men jeg er født optimist, derfor er jeg sikker på, at udviklingen lader sig vende. Vi har i Landdistrikternes Fællesråd i de seneste år oplevet en markant politisk velvilje over for at påvirke skævvridningen af Danmark ikke mindst på baggrund af en politisk erkendelse af, at Kommunalreformen og andre centraliseringsreformer langt hen ad vejen har øget selvsamme skævhed.

Nyligt så vi den uddannelsesaftale, som et bredt udsnit af Folketinget indgik lige inden sommerferien. Aftalen kommer til at tage et afgørende første skridt mod et mere decentraliseret uddannelsessystem. Dertil kommer den store aftale om en mere sammenhængende infrastruktur, og udspillet om bedre lånevilkår i hele Danmark, som vi stadig afventer de konkrete resultater af.

Alle gode elementer, som vi bør have endnu flere af i den kommende tid.

For skal den ovenstående udvikling vendes, bør der tænkes endnu flere områder ind. Min tilgang er, at det skal være muligt at leve det hele liv i hele Danmark.

Boligbeskatningen spiller også en rolle

Og hvad er så det? Det hele liv er et liv, hvor hverdagen går sin gang med daginstitutioner, skoler og dagligvarebutikker inden for rækkevidde. Et liv, hvor infrastrukturen hjælper os effektivt og sikkert frem til næste destination, så tiden kan bruges på familie og relationer frem for på transport.

Det handler om at have lynhurtig bredbåndsforbindelse i hele landet – så man kan game online og arbejde hjemmefra. Alle disse omstændigheder er også fundamentet for, at virksomheder i hele landet kan vokse sig større og skabe de arbejdspladser lokalt, som er afgørende for tilflytning til alle egne af Danmark.

Sidst, men ikke mindst, bør vi se nærmere på boligbeskatningen, der trods den nye reform ikke medvirker til at reducere skævvridningen, som en reformering af området kunne gøre. For set fra min stol er det lidt paradoksalt, at boligbeskatningen procentuel bliver mindre, des højere ejendommens værdi er.

Samlet set er det dén vision, vi skal forløse, hvis skævvridningen skal vendes.

Find mere om