Nyt køkken eller bad trumfer energiforbedringer på boligejernes ønskeseddel

I denne uge er indblik skrevet af cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark

Næsten hver femte dansker vil gerne bygge om eller til i boligen, hvis der var plads i økonomien. Det viser en meningsmåling, YouGov har foretaget for os. Vi har efterfølgende spurgt danskerne om, hvad de så drømmer om at forbedre ved deres eksisterende bolig.

Først og fremmest viser undersøgelsen, at boligejernes ønskeliste er særdeles lang. Det afspejler i høj grad, at der er forskel fra boligejer til boligejer i forhold til, hvor vi er i livet, hvad vi prioriterer i hverdagen og endelig forskelle i tilstanden og ”manglerne” på vores boliger. Noget er mere presserende at få lavet i boligen, andet giver på sigt en bedre boligøkonomi, og endeligt er der noget, der gavner nytteværdien af boligen.

Flest boligejere – og dermed øverst på ønskelisten – peger på et nyt køkken skarpt forfulgt af nyt badeværelse. Lidt mere end hver fjerde dansker peger således på, at det er her, de først vil sætte ind, hvis de skulle forbedre deres bolig. Det fordeler sig med cirka 13 % på hver af disse muligheder. Det på trods af at vi efterhånden gennem mange år har oplevet, at det økonomiske mådehold har været fremherskende hos danskerne som en konsekvens af den økonomiske afmatning. Det har også ført til mange historier i stil med, at investering i “samtale-køkkener” bare ikke var oppe i tiden, mens energirenoveringer har været det hotte tema.

Selv om energiforbedringer tilsyneladende har fået baghjul af køkken og badeværelse, er det dog stadig noget, der i høj grad optager danskerne. Cirka 7 % vil allerhelst bruge penge på nye vinduer og døre, mens 5 % peger på ekstra isolering. Derudover peger omtrent 5 % på solceller. Alene disse tre elementer summer op til 17 % af danskerne, der peger på forskellige tiltag, der forbedrer boligens energiregnskab.

Figur 1: Her er danskernes ønskeliste til forbedringer af boligen:

Kilde: YouGov

Forbedringer af det økonomiske klima og fremgang på boligmarkedet kan være en af grundene til at køkken og bad i øjeblikket fremstår som et større ønske end energiforbedringer hos boligejerne. Siden stabiliseringen på boligmarkedet satte ind tilbage i starten af 2012, er friværdierne steget med små 410 mia. kroner til nu i omegnen af 1.335 mia. kroner. Ligeledes kan der også være en effekt af, at energipriserne ikke er på himmelflugt, og set i forhold til de forgangne år er olieprisen faldet ganske kraftigt tilbage. Det mindsker helt automatisk noget af fokus fra energiregningerne.

Ønsket om et nyt køkken eller badeværelse genfinder man på tværs af de forskellige aldersgrupper i undersøgelsen.

Kigger man på tværs af kønnene, er der til gengæld lidt forskelle, der springer i øjnene. Hvor både mænd og kvinder er lige interesseret i nyt badeværelse, er der en klar overvægt af kvinderne, der har øjnene rettet mod et nyt køkken. Til gengæld er mændene i højere grad fokuseret på at lave tiltag, der gavner den økonomiske bundlinje i boligen i form af eksempelvis, nye vinduer eller døre, isolering eller solceller.

Ser vi alternativt på tværs af landet, er der en klar forskel i forhold til, at især indbyggerne i hovedstadsregionen ønsker nyt køkken og badeværelse set i forhold til andre regioner. Som altid er der en del elastik i sådanne meningsmålinger, og man skal derfor være påpasselig i forhold til håndfaste konklusioner om disse forskelle. Det kan dog godt være en indikation på, at boligmarkedet i dele af hovedstadsområdet har oplevet kraftige prisstigninger gennem de senere år, og det øger alt andet lige lysten til at investere i de dele af boligen, der primært giver en nytteværdi i hverdagen.

Find mere om