Når foråret rammer sommerhusmarkedet

Indblik er i denne uge skrevet af Troels Theill Eriksen, cheføkonom i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Sommerhusmarkedet er præget af langt kraftigere sæsonudsving end markedet for helårsboliger. Salget i hver af månederne fra maj til september er således typisk mere end dobbelt så højt som salget i januar måned. Salgstiden er naturligt også kortere i sommermånederne.

De seneste seks år har budt på fremgang i sommerhushandlerne fra et ganske lavt udgangspunkt. Priserne på landsplan er også begyndt at stige lidt, men stigningen har været begrænset, og prisniveauet er fortsat noget lavere end det prisniveau, vi så i 2007, da priserne toppede.

Den højere handelsaktivitet har stille og roligt reduceret udbuddet af sommerhuse til salg, men der er fortsat mange sommerhuse på markedet i Danmark – faktisk mere end tre gange så mange som i begyndelsen af 2004.

Salgstiden er fortsat lang og betydeligt længere end for de andre boligtyper, og også længere end vi så før finanskrisen. De sommerhuse, der blev solgt i februar i år, havde i gennemsnit været til salg i 325 dage.

Efterspørgslen stiger

Som på de øvrige ejendomsmarkeder har de lave renter bidraget til at øge efterspørgslen efter sommerhuse. Stigende friværdier har også bidraget til at øge efterspørgslen, da flere har fået mulighed for at finansiere sommerhuskøbet med realkreditbelåning i helårsboligen.

Desuden har muligheden for 75 procents realkreditbelåning af sommerhuse (mod tidligere 60 procent), og pensionisters mulighed for at benytte sommerhuse som helårsbolig efter et års ejerskab (mod tidligere otte år) bidraget til fremgangen i salget.

Generelt gode konjunkturer med stigende beskæftigelse og stigende indkomster er ligeledes gavnlige for sommerhusmarkedet.

Indtil videre har vejret ikke været med sommerhusmarkedet i år, men hvis det går, som det plejer, er salget sæsonmæssigt steget pænt i marts. Men det kan da godt være, at den sibiriske kulde i år har udskudt nogle af forårets handler til senere på året.

Så mange flere sommerhuse, enfamiliehus og ejerlejligheder sælges
i årets måneder sammenlignet med salget i januar

(Figuren dækker det samlede salg i perioden 2011-2017. Kilde: Boligsiden.dk)

Find mere om