Lover andelshavere guld og grønne skove

Indblik er i denne uge skrevet af advokat (H), Kristian Dreyer, partner i Svejgaard Galst Advokataktieselskab.

I Børsen kunne man forleden læse en opfordring til andelshavere om at lade deres foreninger likvidere, score kassen og blive lejere hos ejendomsinvestoren i stedet. Advokaten, der stod bag artiklen, forklarede, at man kunne sælge på fordelagtige vilkår nu.

Jeg har såvel som advokat som personligt erfaret, at mange andelshavere bliver kede af at blive lejere. De mister selvbestemmelsen over deres ejendom, det nære fællesskab i bygningen og til naboerne i opgangen. Pludselig bliver ejendommen alene drevet ud fra et økonomisk optimeringssynspunkt og ikke ud fra et ønske om beboertrivsel.

Der kan være situationer, hvor en likvidation er hensigtsmæssig eller ligefrem tvingende nødvendig, men det hører til sjældenhederne. En likvidation skal være velbegrundet, og ikke alene båret af udsigten til at “score kassen”.

Ændrer status til lejere

Ankenævnet for Huslejenævnene i København har i en kendelse af 1. august 2017 helt korrekt slået fast, at lejelovens almindelige regler for den pågældende ejendom finder anvendelse, når andelshaverne likviderer deres andelsboligforening og ændrer status til lejere. Hvis der efter lejelovgivningen er mulighed for at vedtage en højere lejefastsættelse, kræver det en aftale.

En aftale forudsætter, at de to parter bliver enige. Det vil sige, at ejendomsinvestoren ikke ensidigt kan kræve en sådan aftale om højere huslejefastsættelse. Oplagt er det dog at overveje, om ejendomsinvestoren derimod kan kræve, at de tidligere andelshavere skal indbetale op til seks måneders husleje i depositum og forudbetalt leje?

Nej, siger Ankenævnets flertal, der med kendelsen har slået fast, at det vil gøre deres ret til at forblive boede i ejendommen som lejere illusorisk. Sidstnævnte har været omtvistet. Med den nye kendelse ændrer Ankenævnet sin egen praksis, og går i mod ældre retspraksis.

Limen i boligmarkedet

Andelsboligformen er limen i vores boligmarked. Det er mellemformen mellem leje- og ejerboligformen, og har rigtig mange gode sider, der er bevaringsværdige.

Når prisdannelsen ikke er fri, vil andelsboligloven konstant blive udfordret og forsøgt omgået. Politikere og embedsmænd har dog svært ved at følge med, og synes ikke altid at have forstået, hvori problemerne består, og hvilken medicin, der skal til.

Find mere om