Levedygtige landsbyer sikrer udvikling i hele Danmark

Indblik er i denne uge skrevet af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Debatten om landdistrikterne fylder meget på Christiansborg, men de gode politiske intentioner bør ledsages af konkrete initiativer, der skaber bedre rammer for at bo og leve i alle dele af Danmark, ikke mindst i vores landsbyer.

Nogle landsbyer er nemlig udfordret af den strukturelle udvikling, vores samfund oplever. Det bliver understreget af, at den samlede befolkning er vokset med fem procent på ti år, mens indbyggertallet på landet og i landsbyerne er faldet med syv procent. Billedet er selvfølgelig nuanceret, fordi det blandt andet er udviklingen i kriseårene, der er fremskrevet. Men det er uden for diskussion, at mange landdistrikter har været genstand for en lavere vækst end resten af landet.

Det bliver også bekræftet i en analyse fra Boligsiden.dk, som viser, at salgstiden på landet er mere end 130 dage højere end i byen. Baggrunden skal blandt andet findes i urbaniseringen – fraflytningen fra land til by – som har haft en naturlig effekt på salgstiden.

Fra slutningen af 00’erne og frem var der et stort ryk ind mod byerne som reaktion på finanskrisen, og den trend er ikke blevet vendt, selvom vi er kommet ud af de dårlige tider og igen er inde i en højkonjunktur, hvor økonomien er i vækst, boligpriserne stiger og danskerne er i arbejde.

Fornyet fokus på landsbyerne

Landsbyerne er i sin tid opstået som funktionelle enheder primært knyttet til landbruget. I landsbyerne gik beboerne sammen i fællesskaber omkring for eksempel dyrkning af jorden og senere mejerier, brugsforeninger. Med udviklingen i blandt andet landbruget er situationen i dag en anden og balancen mellem land og by har ændret sig væsentligt.

Mange landsbyer har omstillet sig og fundet nye veje, blandt andet båret af et stærkt foreningsliv og ny erhvervsudvikling. Andre oplever fortsat tilbagegang i befolkningstal, beskæftigelse mv. Det er derfor positivt, at der kommer et fornyet politisk fokus på landsbyernes udvikling.

Forligskredsen bag den politiske aftale om moderniseringen af planloven besluttede at etablere et udvalg for landsbyer. Udvalget for levedygtige landsbyer blev på den baggrund nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) før sommer, og udvalget skal komme med en række konkrete anbefalinger til regeringen inden udgangen af første kvartal 2018.

Det er af afgørende betydning for udviklingen i landdistrikterne, at vi politisk får et fornyet fokus på, hvordan vi skaber rammer for, og udvikler flere levedygtige landsbyer. Mens de såkaldte kommunale centerbyer klarer sig godt, oplever vi nemlig en dobbelt urbanisering, hvor befolkningstallet forskydes fra nogle landsbyer og lokalsamfund til såvel de mellemstore og de større byer.

Behov for nye prioriteringer

Det er nødvendigt, at vi får identificeret og perspektiveret udfordringer og muligheder for så vidt angår landsbyers udvikling og ikke mindst, at politikerne får det fornødne grundlag til at træffe de nødvendige beslutninger.

Man burde for eksempel give langt bedre incitamenter til at drive virksomhed i landdistrikterne, for det handler i langt højere grad om at se det som en investering, der bidrager til at stimulere den samlede værdiskabelse i hele landet.

Fjern unødvendigt bureaukrati og skab rammerne; bedre infrastruktur; højhastighedsbredbånd og bedre lånemuligheder, lempelser i planloven og nye uddannelsestilbud er blot nogle af de vækstfremmende elementer, der kan bringes i spil.

Vi ser i Landdistrikternes Fællesråd, som den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark, meget frem til det videre arbejde i udvalget og håber, at det vil bidrage til en bedre balance i Danmark. For et land i balance vil skabe vækst – og dermed udvikling i hele landet.

Læs også: Bedre bredbånd kan skubbe gang i boligmarkedet på landet