Læg megasommerhusene i særlige områder – væk fra de traditionelle sommerhuse

Indblik er i denne uge skrevet af Johs Chr Johansen, formand for Fritidshusejernes Landsforening.

Store sommerhuse med plads til 30 personer eller flere skyder op i sommerhusområder landet over. Megasommerhusene kan efter de gældende regler udlejes i op til 41 uger om året, og det bliver de – typisk til større private fester, teambuilding, firmaarrangementer og lignende formål. Denne anvendelse giver mange steder anledning til konflikter med de naboer, der ønsker et fredeligt og rekreativt sommerhusophold.

Grundejerforeninger i hele landet har i den senere tid henvendt sig til Fritidshusejernes Landsforening (FL) for at få hjælp til at bremse megasommerhusenes fremmarch. Enkelte sommerhusejere har sågar allerede skilt sig af med deres huse, fordi de er blevet nabo til et kæmpesommerhus.

Høring viser flertal for særskilt placering af megasommerhuse

Der er omkring 240.000 sommerhuse i Danmark. Antallet af megasommerhuse er indtil videre begrænset, men i vækst.

I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen for nylig gennemført en høring af forslag til nye retningslinjer for placering og udlejning af sommerhuse.

Et flertal af de indsendte høringssvar peger på, at det kan være hensigtsmæssigt at samle megasommerhuse i særlige områder, der er adskilt fra de traditionelle sommerhuse. Det vil løse de problemer med håndtering af affald og spildevand, store trafikmængder, støj og andre gener for naboerne, som megasommerhusene typisk bringer med sig.

Planlov og sommerhuslov bør ændres

Placeringen af sommerhusene er kommunernes ansvar. Som erhvervsminister Simon Kollerup (S) skriver i et svar til en grundejerforening, er det kommunerne, som planlægger for sommerhuse, for deres beliggenhed og størrelse med videre.

Ministerens svar er korrekt. Men planloven og sommerhusloven er nu en gang ministerens ansvar, og intet forhindrer ministeren i at foreslå en ændring af planlov og sommerhuslov.

En lovændring vil kunne sikre, at megasommerhuse opføres adskilt fra traditionelle sommerhusområder og underkastes en anden lovgivning end sommerhusloven.

Et centralt problem i forbindelse med de store sommerhuse er netop, at man forsøger at regulere dem efter de gældende regler om sommerhuse, selv om de store huse reelt benyttes til andre formål. De bør i stedet reguleres efter regler, der bedre afspejler deres formål og anvendelse.

Truer den danske sommerhusregel

Sommerhusloven har en bestemmelse om, at sommerhusejere kan udleje deres sommerhus som supplement til eget brug, men ikke erhvervsmæssigt. Og FL har intet imod, at sommerhusejere udlejer deres hus, og hilser det velkomment, at udlejningen bidrager til det lokale turisterhverv. Men udlejningen skal ikke belaste de øvrige sommerhusejere i området, og supplement til egen brug skal ikke udvikle sig til en levevej. Erhvervsministeren skylder den mere end halve million sommerhusejere, der benytter deres huse rekreativt, at sikre, at det kan ske i fred og ro.

Vælger Simon Kollerup at gøre det, kan han samtidig undgå den nærmest pinlige diskussion om, hvordan 41 ugers udlejning af et megasommerhus med en samlet lejeindtægt efter skat, der nærmer sig en årsløn, kan betegnes som andet end erhvervsmæssig.

Endelig kan erhvervsministeren med en lovændring demontere truslen mod den særlige danske sommerhusregel, der begrænser udlændinges opkøb af sommerhuse i Danmark. Falder den regel, vil prisen på sommerhuse eksplodere.

Fritidshusejernes Landsforening er en selvstændig og uafhængig forening med det overordnede formål at repræsentere og varetage de interesser, som grundejerforeninger for sommerhus- og fritidshusejere har i forhold til offentlige myndigheder.

Find mere om